Výzkum a vývoj

Jsme si vědomi, že nejenom kvalita  a známá značka postačuje v našem dnešním globalizovaném světě. Proto stále inovujeme a hledáme dokonalejší technologie. V úzké spolupráci s našimi zákazníky, katedrami vysokých škol, vědeckými a výzkumnými ústavy zkoumáme a vyvíjíme nové technologie. Stále zdokonalujeme systém pulzních trysek a vyvíjíme nová zařízení. Totéž provádíme i v oblasti využití akustické energie. Výsledky těchto výzkumů vedou ke vzniku nových inovativních metod pro zvýšení ekonomické účinnosti a ke vzniku nových technických řešení.

Od roku 2006 úzce spolupracujeme s vědeckými pracovníky ČVUT v Praze. Naše společnost až doposud investovala z vlastních zdrojů řádově miliony korun do projektů výzkumu a vývoje. V tomto trendu budeme i nadále pokračovat a plánujeme i v budoucnu financovat další vývoj nových technologií a technologických postupů v oblasti řešení toku sypkých materiálů a v oblasti akustického čištění technologií. V současné době podporujeme výzkumný projekt „Application of the acoustic energy for cleaning of the technology".

Jsme si jisti, že vlastní výzkumná činnost je předpokladem k udržení naší konkurenceschopnosti a prosperity a je zařazena do priorit naší společnosti. Podporou a zapojením se do různých projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje budujeme předpoklady pro udržení čelního místa na trhu a také potenciál našeho dalšího vývoje a růstu.
 

Než uvedeme na trh nový výrobek, probíhá několikaletý výzkum a testování

V současné době je ještě rozpracována řada projektů, a to jak v oblasti využití tlakových pulzů v sypkých materiálech, tak i v oblasti využití akustické energie pro zvýšení účinnosti energetických zařízení.

 


Program-tok materiálu

Program-klenba

Vyvinutý program-frekvence

Sonické zařízení HR1500

Výzkum zvuku


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904