Řešení je zde

Víte, že ještě neexistuje ideální sypká hmota?

Trápí vás často problémy v silech? Bojíte se, že opět nepoteče sypká hmota? To je prostě skutečnost, protože zde máme neustále měnící se vnější podmínky, mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkého materiálu, dobu jeho skladování, vlhkost atd. Tímto nám samozřejmě vznikají značné problémy v technologii a sypká hmota neteče. Takže v silech máme nepříjemné klenby, trychtýře, značné nánosy a tunely. Silo tím pádem již není prostorem pro skladování, ale je jenom pouhou svodkou.

                     

Jaké máme možnosti na odstranění problémů...

Co kdybyste využili energii tlakového média a to cíleně řízenou podél vnitřní stěny? Právě toto nám umožňují pulzní trysky Myrlen®.  

Využíváme řízenou energii tlakového média

 

Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen® 

Tento systém využíváme již 20 let a řadíme jej k velice efektivním technickým řešením pro zajištění toku sypkých materiálů v zásobnících. Uvolňujeme i velice klenbující materiály a snad největší výzvou bylo zajistit tok lignitu v ocelových zásobních silech v Turecku. Problém jsme vyřešili a rádi se s vámi podělíme o toto řešení, kde vlhkosti lignitu byla až 55 %. „To bylo prostě neuvěřitelné!"

 

„Technologii pulzních trysek Myrlen® montujeme na všechny zásobníky.“ STAROU TECHNOLOGII INOVUJEME.

 

číst více...

Využíváme zvuk

 

Systém akustických měničů (generátorů) - sonické zařízení

Samozřejmě využíváme i akustickou energii, která nám působí všesměrově. Současně dodržujeme navržený postup, kdy vyrobíme speciální akustický měnič, jehož budící frekvence je laděna s vybranou strukturní části čištěné technologie. Frekvence akustické kavity a frekvence technologie by měly být v souladu. Nově dodanou akustickou energii využíváme na čištění vnitřních stěn sil a zásobníků od nálepů a tzv. "mrtvých" zón. V energetice ji využíváme na čištění kotlů, čištění teplosměnných výhřevných ploch výměníků a přehříváků. Akustickou energii využíváme také na čištění oběžných kol ventilátorů v teplárnách, elektrárnách a cementárnách.

„Pravidelnou činností akustických měničů nebudete muset odstavovat technologii a mechanicky ji čistit." TECHNOLOGII ČISTÍME ZA CHODU. 

 

číst více...

Využíváme energii lokálního ohřevu

 

Topné rohože využíváme pro rovnoměrný a celoplošný ohřev technologií. Tento technický prvek zařazujeme dle potřeby do projektů při řešení toku sypkých hmot, kdy eliminujeme nálepy na vnitřních stěnách převážně ocelových svodek.

číst více...Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904