Serwis

Nasza firma jest sprawdzonym partnerem nie tylko w zakresie dostaw urządzeń, ale również w trakcie całego okresu życia produktu. Już od roku 2000 zapewniamy naszym klientom i partnerom handlowym regularny serwis, prowadzony minimum raz do roku. Serwisem zajmuje się terenowy zespół naszych wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, posiadających długoletnią praktykę w branży. Nasi pracownicy zapewniają zarówno montaż technologii, jak i oczywiście biorą udział we wprowadzeniu dostarczonych urządzeń do eksploatacji. W dalszej kolejności przeprowadzają szkolenie pracowników odpowiedzialnych za eksploatację i zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 

Regularny serwis

Dzięki regularnemu serwisowi oraz osobistym kontaktom z naszymi klientami nieustannie rozwijamy dostarczane rozwiązania technologiczne zapewniając tym samym bezproblemowe działanie wszystkich dostarczanych urządzeń. W oparciu o zawarte umowy serwisowe wykonujemy na rzecz naszych klientów regularne usługi serwisowe – minimalnie 1× do roku. Świadczymy również usługi serwisu nieplanowanego, w zależności od indywidualnych potrzeb każdej z firm.
 

Niskie koszty eksploatacji serwisowanego urządzenia

Zapewnienie naszym klientom niskich kosztów eksploatacji jest dla nas priorytetem. Dbamy również o to, by dostarczane przez nasz urządzenia zapewniały prawidłową eksploatację. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na regularny serwis i standardowe przeglądy serwisowe każdego dostarczonego urządzenia.
 

Podpisanie umowy serwisowej

Umowy serwisowe z naszymi partnerami zawieramy zawsze indywidualnie, uwzględniając konkretne indywidualne potrzeby użytkownika. Zawieramy umowy zarówno roczne, trzyletnie jak i na czas nieokreślony. Posiadamy również partnerów, z którymi rozliczamy się w oparciu o gwarantowane stałe ceny za usługi serwisowe i części zamienne.
 

Darmowe doradztwo  techniczne

Naszym stałym klientom oferujemy darmowe konsultacje w zakresie rozwiązywania różnych problemów technicznych w dziedzinie przepływu materiałów sypkich oraz oczyszczania akustycznego. Klienci regularnie korzystają z tej usługi, co niezmiernie nas cieszy.
 

Dwa centra serwisowe w Republice Czeskiej

Z myślą o naszych czeskich klientach wybudowaliśmy dwa centra serwisowe, dzięki którym możemy elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w zakresie eksploatacji. Większość naszych czeskich klientów obsługiwana jest przez centrum w Čížkovicach/Sulejovicach. Klienci z Moraw, Śląska i ze Słowacji obsługiwani się przez centrum w Ostrawie. Oba centra serwisowe dysponują zespołami techników oraz magazynami części zamiennych.
 

Centra serwisowe za granicą

W przypadku realizacji zamówienia za granicą, kompletny serwis i dostawy części zamiennych zapewniają nasi partnerzy w poszczególnych krajach. Wykaz naszych wyłącznych przedstawicielstw zagranicznych znajdą Państwo tutaj.


Servisní středisko v Ostravě

Servisní středisko v Sulejovicích


Szybki kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904