O nas

Kim jesteśmy

Nasza macierzysta spółka MOSA Solution s.r.o. rozrosła się w ciągu kilku lat z małego biura technicznego w spółkę operującą również na rynkach zagranicznych. Jej założyciel, Jan Moša, ma 30 lat doświadczenia w zakresie technologii związanych z występowaniem i przechowywaniem materiałów sypkich. Jest przede wszystkim „technikiem zapaleńcem” zajmującym się przepływem materiałów sypkich, bada również energię akustyczną, co ma przełożenie na nowo projektowane produkty. Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek, jego badania i testy trwają często wiele lat, zaś udział w nich biorą naukowcy z ČVUT (Politechniki Czeskiej) w Pradze.
 

Dokąd zmierzamy

Zbudowaliśmy Centrum Techniczne na terenie Republiki Czeskiej i jesteśmy przekonani, że ruch ten zdecydowanie wsparł nowe projekty zagraniczne oraz przekazywanie doświadczeń i nabytego know-how naszym pozostałym kolegom z nieustannie rozrastającej się siatki przedstawicielstw zagranicznych. Zdecydowanie uważamy, że mamy wiele do zaoferowania, zwłaszcza że na rynku rozwiązań przepływu materiałów sypkich obecni jesteśmy już od 1999 roku. Mamy do zaoferowania ogromną ilość aplikacji referencyjnych oraz rozwiązań technicznych w zakresie zapewnienia przepływu specyficznych materiałów sypkich, zarówno w Republice Czeskiej jak i za granicą.
 

„...a materiał sypki płynie” 

Nasze motto, którym kierujemy się już od 18 lat. Naszym priorytetowym celem jest zagwarantowanie przepływu materiałów sypkich w urządzeniach technologicznych. Każdy nieprzepływający materiał sypki stanowi dla nas wyzwanie.
 

Nasza oferta w skrócie

 • Bezpłatnie przygotujemy projekt rozwiązań technicznych przepływu materiałów sypkich w zbiornikach, silosach oraz pozostałych urządzeniach technologicznych.
 • Nasi doświadczeni inżynierowie zawsze służą pomocą przy wprowadzeniu dostarczonego systemu do eksploatacji, gwarantując jednocześnie przepływ specyficznego materiału sypkiego.
 • Adekwatnie do zakresu rozwiązania angażujemy dodatkowo do projektu pracowników naukowych, zarówno z Republiki Czeskiej jak i z zagranicy.
 • W dziedzinie technologii oczyszczania akustycznego intensywnie współpracujemy z ČVUT (Politechniką Czeską) w Pradze, a w większość produkowanych przez nas urządzeń do oczyszczania kotłów to urządzenia dedykowane.
 • Dbamy o regularny i wysokiej jakości serwis urządzeń po ich przekazaniu.
 • Naszym klientom zapewniamy bezpłatne doradztwo techniczne.
 • Oferujemy możliwość wypróbowania zaprojektowanych rozwiązań technicznych i technologii.
 • Przeprowadzimy darmową próbę przepływu konkretnej próbki materiału sypkiego w zbiornikach próbnych.
 • Zapewniamy analizę właściwości mechaniczno-fizycznych materiałów sypkich w Laboratorium Substancji Sypkich.
   

Naszym atutem są wysokiej jakości technologie oraz nowoczesne zaplecze technologiczne, a także doświadczenie w rozwoju i konstrukcji dostarczanych rozwiązań technologicznych. Na silną pozycję firmy wpływają również stabilność finansowa, doradztwo fachowe, pomoc techniczna oraz inwestycje w badania i rozwój, które w całości pokrywa spółka MOSA Solution s.r.o.
 

Co doceniają nasi stali klienci?

Przede wszystkim regularny serwis oraz bezawaryjną eksploatację dostarczonych urządzeń technologicznych. Nie tylko utrzymujemy ten trend, ale wciąż polepszamy poziom swoich usług.
 

Nad czym prowadzimy intensywne prace?

Aktualnie głównym kierunkiem działalności spółki MOSA Solution s.r.o. są badania i rozwój w zakresie produkcji urządzeń zwiększających efektywność urządzeń energetycznych.

Historia firmy

Chcielibyście Państwo wiedzieć na czym opiera się nasz obecny sukces i w jaki sposób osiągnęliśmy naszą pozycję rynkową? Jaką drogę przeszliśmy i jak się rozwijaliśmy? Początki, jak w każdym biznesie, były trudne, jednak wysokiej jakości praca, wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów, know-how oraz wysokiej jakości technologie wsparte poprzez badania i rozwój umożliwiły nam osiągnięcie dzisiejszej pozycji. Swoją dzisiejszą siłę nasza firma osiągnęła oczywiście również dzięki Wam – naszym klientom i wieloletnim partnerom. W dalszym ciągu każdy problem techniczny stanowi dla nas wyzwanie, zawsze też cieszymy się, mogąc za pomocą naszej technologii „ożywić” materiał sypki i zapewnić jego przepływ do powiązanych urządzeń technicznych. Kolejnymi wyzwaniami technicznymi są zwiększanie efektywności kotłów oraz eliminacja ich zanieczyszczeń oraz utrzymanie pracy wentylatorów w zakresie tolerancji drgań. Przez cały okres naszej działalności poświęcamy swoją energię wyłącznie tym dwóm specjalizacjom.

Naszą przeszłość wyznaczają w głównej mierze poniższe kluczowe wydarzenia

 • 1999 – Rozpoczęcie działalności pod nazwą Ing. Jan Moša – TECHNICKO INŽENÝRSKÁ ČINNOST w Čížkovicach.
 • 1999 – Nawiązanie współpracy z amerykańską firmą Myrlen Inc. oraz uzyskanie statusu wyłącznego przedstawicielstwa i dostawcy dysz pulsacyjnych Myrlen®.
 • 2000 – Pierwsze aplikacje dysz pulsacyjnych Myrlen® u klienta.
 • 2002 – Nawiązanie kontaktu z pracownikami VŠB-TU Ostrava, Laboratorium materiałów sypkich.
 • 2003 – Rozpoczęcie budowy biura w Čížkovicach.
 • 2004 – Przeprowadzka do nowego biura w Čížkovicach.
 • 2007 – Nawiązanie współpracy z ČVUT w Pradze – Wydział maszynowy – Instytut mechaniki, biomechaniki i mechatroniki, zakład mechaniki i mechatroniki. 
 • 2007 – Rozpoczęcie współpracy z amerykańską firmą Control Concepts Inc.
 • 2007 – Rozpoczęcie pomiarów zdmuchiwaczy akustycznych na Politechnice w Libercu – Katedra fizyki.
 • 2007 – Uruchomienie kolejnego zakładu oraz magazynu w Ostrawie Mariánské Hory.
 • 2007 – Pierwsze zastosowanie systemu zdmuchiwaczy akustycznych u klienta.
 • 2009 – Rozpoczęcie współpracy z ČVUT w Pradze – Wydział elektrotechniki – Katedra fizyki. Wykorzystanie komory absorpcyjnej znajdującej się na katedrze fizyki Wydziału elektrotechniki ČVUT.
 • 2010 – Powstanie spółki MOSA Solution s.r.o.
 • 2010 – Członkostwo w Czeskim Towarzystwie Akustyki.
 • 2013 – Zgłoszenie wynalazku wraz z wnioskiem o opatentowanie nowego produktu.
 • 2014 – Wpis wzoru użytkowego – Urządzenie do wzbudzania struktur za pomocą częstotliwości – wspólnie z ČVUT w Pradze.
 • 2015 – Przyjęcie Patentu numer CZ 305282 B6 (właściciel patentu: ČVUT w Pradze i MOSA Solution s.r.o.).
 • 2015 – Nowe centrum techniczne spółki MOSA Solution s.r.o. w Sulejovicach – budynki administracyjne oraz magazyny.
 • 2015 – Redesign logotypu oraz identyfikacji firmowej.
Szybki kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904