Zapewnienie przepływu materiałów sypkich z zastosowaniem systemu dysz pulsacyjnych Myrlen

Airsweep® system dysz pulsacyjnych Myrlen®

Gwarancja przepływu materiału sypkiego. System dysz pulsacyjnych jest rozwiązaniem technicznym, które dawkuje impulsy sprężonego powietrza wzdłuż wewnętrznej ściany zbiornika.
 

W jaki sposób system dysz pulsacyjnych Myrlen® Airsweep®  zapewnia przepływ materiału sypkiego?

Sam system stanowi kombinację dawkowania określonej energii sprężonego powietrza w specyficzne miejsce urządzenia technologicznego z zachowaniem określonych zasad. W celu zagwarantowania przepływu materiału sypkiego nasz specjalista przeprowadzi niewiążącą konsultację i dokona oceny zaistniałej sytuacji.
 

Gdzie można zamontować system?

System dysz pulsacyjnych Myrlen® zamontować możemy w przypadku zbiorników stalowych oraz żelazobetonowych. System odpowiedni jest przede wszystkim dla wszystkich materiałów sypkich o wilgotności do 50%. W porównaniu z pozostałymi istniejącymi systemami, system dysz pulsacyjnych zużywa mniejszą ilość sprężonego powietrza, a mieszanie materiału sypkiego nie jest konieczne z punktu widzenia płynności. Zastosowanie dysz pulsacyjnych jest bardzo korzystne w przypadku wysoce kohezyjnych materiałów sypkich, których napowietrzanie jest bardzo problematyczne. Główna różnica w porównaniu z innymi systemami powietrznymi polega na tym, że dysze pulsacyjne aktywują przy każdym impulsie bardzo cienką warstwę materiału sypkiego. Chodzi tu najczęściej o eliminację kąta tarcia zewnętrznego pomiędzy materiałem sypkim, a wewnętrzną ścianą zbiornika. W trakcie niezobowiązującej konsultacji nasz specjalista dokona oceny możliwości realizacji montażu dysz pulsacyjnych.
 

Przygotowanie przed montażem

Przed samym przygotowaniem rozwiązania konsultujemy z klientem zużycie sprężonego powietrza przez zaprojektowany system dysz pulsacyjnych. Czas trwania jednego impulsu jest bardzo krótki i oscyluje w granicach do 250 ms. Dla zaprojektowanego systemu konieczne jest ciśnienie robocze 0,60–0,70 MPa oraz ilość sprężonego powietrza potrzebna do działania danego typu dyszy pulsacyjnej. Adekwatnie do wielkości dostarczanych dysz pulsacyjnych oraz przeprowadzonych pomiarów przepływu sprężonego powietrza, średnie zużycie w jednym cyklu (250 ms) oscyluje w granicach od 17 ln20 do 185 ln20.
 

Wybór rozmiaru oraz typy stosowanych przez nas dysz pulsacyjnych Myrlen®

Typ VA-06 (3/4")
Typ VA-10 (1")
Typ VA-51 (1 1/2")
Typ VA-60 (2 1/2")
 

Sam montaż dysz pulsacyjnych – specjalne obudowy i uchwyty montażowe

W zależności od konkretnego przypadku montaż zajmuje najczęściej niewiele godzin. Wykonujemy różne warianty montażu na ścianie zbiornika. Montaż dysz pulsacyjnych na urządzeniu technologicznym zawsze przeprowadzają pracownicy naszej firmy. Jest to z naszej stron wymóg konieczny z punktu widzenia gwarancji.


Montaż z zewnętrznej strony zbiornika wykonujemy w przypadkach, w których nie można zapewnić bezpiecznego dostępu do zbiornika; dysze pulsacyjne montowane są z zewnętrznej strony danego urządzenia technologicznego służącego do przechowywania. W takich przypadkach wykorzystywane są różnych wielkości przyspawane obudowy w wariantach  zależnych od grubości ściany zbiornika.

Montaż od wewnętrznej strony zbiornika zalecamy zawsze w przypadku, gdy materiał sypki jest wysoce abrazyjny. Na ścianę wewnętrzną zbiornika montujemy specjalne przeciwabrazyjne obudowy montażowe. Dostarczany system można łatwo wymienić po zakończeniu jego okresu żywotności (zużyciu).
 

Po montażu

Bezpośrednio po montażu systemu technologicznego dysz pulsacyjnych przeprowadzana jest próba indywidualna, a technologia obsługująca materiał sypki wprowadzona jest do eksploatacji próbnej. Nasz specjalista jest zawsze na miejscu i przekazuje system całkowicie zdolny do eksploatacji.
 

Przykład działania powietrznej dyszy pulsacyjnej Myrlen® – widok wewnętrznej ściany zbiornika i silosu 

 


Tutaj montujemy dysze pulsacyjnych zasilane powietrzem na zsypach z elektrofiltrów.

Częścią kompletnej dostawy jest montaż rurociągów sprężonego powietrza dla dysz.

Przeprowadziliśmy montaż instalacji elektrycznych i systemu sterowania, w tym oprogramowania.

Po komplentej dostawie technologii, przekazujemy ją użytykowanikowi i gwarantujemy przepływ węgla do kotła.


Szybki kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904