Oczyszczanie urządzeń technologicznych z zastosowaniem akustyki

INFORMACJE OGÓLNE – Jak działa system oczyszczania akustycznego  

Zdmuchiwacze akustyczne działają w oparciu o zasadę regularnego otwierania i zamykania dostępu do doprowadzanego medium o zadanym ciśnieniu za pomocą tytanowej membrany umieszczonej w korpusie zdmuchiwacza akustycznego. Medium robocze, np. sprężone powietrze, odchyla membranę tytanową z pozycji spoczynku, otwierając tym samym przepływ powietrza do rury głosowej. Ciśnienie za membraną tytanową spada, ta zaś wraca z powrotem w pozycję spoczynku. Na częstotliwość pracy zdmuchiwacza akustycznego wpływ wywiera przede wszystkim zastosowana rura głosowa.
 

Przygotowanie i projekt urządzenia technologicznego do oczyszczania akustycznego

Projekt rozwiązania technicznego obejmuje w większości przypadków w pierwszej kolejności pomiary konkretnych charakterystyk częstotliwości istniejącego urządzenia technologicznego, następnie przeprowadzana jest ocena korzyści z zastosowania przetworników akustycznych. W oparciu o obliczenia wynikowe wyprowadzone zostają częstotliwości rezonansowe, którymi można potem wzbudzać istniejące urządzenia. Powyższe działania techniczne zapewniamy w ramach bliskiej współpracy z pracownikami naukowymi ČVUT w Pradze.
 

Wymiary i typy dostarczanych zdmuchiwaczy akustycznych

Standardowe typy zdmuchiwaczy akustycznych

Typ

f1 [Hz]

Lp [dB]

re [m]

ACL-17210

216

130

1

ACL-17220

273

133

1

ACL-34230

218

135

1

ACL-53100

  80

133

1

ACL-9475

  74

133

1

A-600

259

140

1

 

Niestandardowe typy zdmuchiwaczy akustycznych

Specjalistyczne zdmuchiwacze akustyczne produkowane są zawsze w oparciu o konkretne analizy częstotliwości przeprowadzone dla urządzenia technologicznego i na podstawie przeprowadzonych obliczeń.
 

MONTAŻ ZDMUCHIWACZY AKUSTYCZNYCH

Przed samym montażem zdmuchiwaczy akustycznych przeprowadzane są zawsze inspekcje urządzeń technologicznych oraz konsultacje z klientem w zakresie opracowanego rozwiązania. Wiele zastosowań w kotłach wymaga uprzednio przygotowania projektu. Pracownicy spółki MOSA Solution s.r.o. zawsze zapewniają fachowe wsparcie w trakcie wprowadzenia systemu zdmuchiwaczy akustycznych do eksploatacji.

 

Przykład działania zdmuchiwacza akustycznego typu ACL-53100 – zastosowanie na zbiorniku silosowym


Czyścimy pionowe ściany stalowego zbiornika i uniemożliwiamy powstawania sklepień.

Akustyczne czyszczenie wirnika wentylatora w linii technologicznej cementowni

Akustyczne czyszczenie powierzchni grzewczych w trzecim ciągu kotła.


Szybki kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904