Dostarczane usługi

Jesteśmy przekonani, że spełnimy oczekiwania naszych klientów zarówno w dziedzinie przepływu materiałów sypkich w zbiornikach i silosach, jak również w dziedzinie wykorzystania energii akustycznej w technologii oczyszczania.

Zachęcamy do zapoznania się z listami referencyjnymi od poszcególnych klientów, gdzie opisane zostały rozwiązania w zakresie przepływu materiałów sypkich oraz czyszczenia akustycznego. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat tych rozwiązań.

Na wybranych konferencjach zaprezentowaliśmy wystąpienia, które znajdą państwo w archiwum aktualności.

Zapraszamy do kontaktu jeżeli któreś z opisywanych rozwiązań technicznych spotkało się z państwa zainteresowaniem.

 

Zapewnienie przepływu materiałów sypkich z zastosowaniem systemu dysz pulsacyjnych Myrlen

 

Airsweep® system dysz pulsacyjnych Myrlen® 

Należy do wysoce efektywnych rozwiązań technicznych stosowanych w celu zapewnienia przepływu materiałów sypkich oraz substancji znajdujących się w zbiornikach. We wszystkich rodzajach zbiorników i silosów napotkać możemy problem tworzenia się tzw. „martwych stref” materiału sypkiego, powstawania kominów, tuneli środkowych, łuków i sklepień. Zastosowanie systemu dysz pulsacyjnych Myrlen®  rozwiązuje ewentualne problemy z brakiem przepływu materiału sypkiego w zbiornikach, układach odprowadzania, zsypach i w pozostałych powiązanych urządzeniach technologicznych służących przechowywaniu i transportowi materiałów sypkich. W oparciu o nasze doświadczenie możemy zapewnić rozwiązania w zakresie przepływu węgla brunatnego o wilgotności do 55%, w sytuacjach w których zdemontowane zostały zarówno wibratory jak i armatki powietrzne.

 

Dziedziny wykorzystania dostarczanych rozwiązań technologicznych

System dysz pulsacyjnych Myrlen® montujemy wszędzie tam, gdzie przechowywane i transportowane są materiały sypkie.

 

Zalety

  • Trwała gwarancja przepływu materiału sypkiego również w wypadku zmiany jego właściwości mechaniczno-fizycznych (np. czas przechowywania, pora roku, itd.). 
  • Niska energochłonność, tj. zużycie dostarczanego sprężonego powietrza.
  • Bardzo łatwe utrzymanie urządzenia i niewielkie zapotrzebowanie na części zamienne.
  • Szybki montaż na ścianie zbiornika silosowego – liczony dosłownie w godzinach.
  • Zastosowanie w środowisku wybuchowym FTZÚ 15 ATEX 0129.
  • Zastosowanie w przemyśle spożywczym w kontakcie z artykułami spożywczymi – Atest 15 0040.

.

 

„Dzięki technologi dysz pulsacyjnych Myrlen® nie będzie już konieczne uderzanie mechaniczne w zbiorniki.“

czytaj więcej...

Oczyszczanie urządzeń technologicznych z zastosowaniem akustyki

 

System zdmuchiwaczy akustycznych (generatorów)

Wykorzystuje emisję ciśnienia akustycznego wysokiej częstotliwości Lcałk = 135 dB oraz częstotliwości podstawowej harmonicznej w zakresie f1 = 70 Hz do  270 Hz. Chodzi więc o źródła akustyczne wysokiej mocy, które stosowane są w technologii oczyszczającej bez konieczności przerwy technologicznej urządzenia.

 

Dziedziny wykorzystania dostarczanych rozwiązań technologicznych

Oczyszczanie kotłów w ciepłowniach i elektrowniach.
Oczyszczanie wirników wentylatorów w ciepłowniach, elektrowniach i cementowniach.
Oczyszczanie ścian wewnętrznych silosów i zbiorników z nanosów i tzw. „martwych” stref.

 

Zalety

  • Emisja wielokierunkowa czyli większa efektywność oczyszczania w obrębie urządzenia technologicznego. 
  • Niższa energochłonność w porównaniu z np. przedmuchiwaniem parowym.
  • Bardzo łatwa konserwacja urządzenia, w którym prowadzona jest wymiana wyłącznie tytanowej membrany korpusu przetwornika w zależności od przepracowanych godzin.
  • Szybki montaż przetwornika akustycznego w urządzeniu technologicznym za pomocą przyspawania samego kołnierza montażowego – liczony w godzinach

 

„Regularne działanie przetworników akustycznych umoźliwia uniknięcia przerw technologicznych i konieczności oczyszczania mechanicznego.”

czytaj więcej...

Využíváme energii lokálního ohřevu

 

Topné rohože využíváme pro rovnoměrný a celoplošný ohřev technologií. Tento technický prvek zařazujeme dle potřeby do projektů při řešení toku sypkých hmot, kdy eliminujeme nálepy na vnitřních stěnách převážně ocelových svodek.

czytaj więcej...Szybki kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904