Badania i rozwój

Rosnące wymagania klientów oraz zmieniające się prawodawstwo wymagają nieustannego udoskonalania technologii. Dlatego w ścisłej współpracy z naszymi klientami, katedrami uniwersytetów, instytutami naukowymi i badawczymi, badamy i rozwijamy nowe technologie w zakresie szerokiej problematyki przepływu materiałów sypkich. Wyniki tychże badań prowadzą do powstawania innowacyjnych metod umożliwiających zwiększenie efektywności ekonomicznej oraz do powstawania nowych rozwiązań.

Od roku 2006 ściśle współpracujemy z pracownikami naukowymi ČVUT w Pradze. Nasza spółka zainwestowała do dnia dzisiejszego z własnych źródeł w projekty badawczo-rozwojowe miliony koron czeskich. Kierunek ten zamierzamy kontynuować również w przyszłości, finansując dalszy rozwój nowych technologii oraz procedur technologicznych w dziedzinie rozwiązywania problemów z przepływem materiałów sypkich oraz w dziedzinie akustycznego oczyszczania urządzeń technologicznych. Aktualnie wspieramy projekt badawczy „Application of the acoustic energy for cleaning of the technology“.

Jesteśmy przekonani, że nasza własna działalność badawcza zapewnia nam utrzymanie zdolności konkurencyjnych oraz sukces, stąd też zaliczamy ją do priorytetów naszej spółki. Wsparcie i włączanie się do różnych projektów badań stosowanych oraz rozwoju eksperymentalnych technologii umożliwia nam utrzymanie czołowej pozycji na rynku oraz potencjał do dalszego rozwoju i wzrostu.

 

Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek, jest on przez wiele lat rozwijany i badany

Aktualnie pracujemy nad całym szeregiem projektów, zarówno w dziedzinie wykorzystania impulsów ciśnieniowych w materiałach sypkich, jak i w dziedzinie wykorzystania energii akustycznej do zwiększenia efektywności urządzeń energetycznych.


Program-tok materiálu

Program-klenba

Vyvinutý program-frekvence

Sonické zařízení HR1500

Výzkum zvuku


Szybki kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904