Novinka

VII seminář – TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ SPALIN

VII seminář – TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ SPALIN

23.04.2015

Ve dnech 21.–24. 4. 2015 proběhl již sedmý odborný seminář pořádaný společnosti ENERGOPOMIAR Sp. Z o.o., který se konal v Tatranské Lomnici. Tentokrát byly jednotlivé odborné příspěvky zaměřeny na problematiku čištění spalin v technologiích tepláren a elektráren v souvislosti s BAT (Best Available Technique). Řada přednášek byla věnována instalacím technologií pro redukci NOx metodou selektivní nekatalytické redukce (SNCR) a metodou katalytické redukce (SCR).

Společně s naším polským partnerem společností Polstage Sp. Z o.o. jsme zde navázali mnoho nových kontaktů na jejichž základě se již připravuje budoucí spolupráce.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904