Kdo jsme

Co vám nabízíme...

Naše společnost je jediná v České republice, která vám nabízí rychlé odzkoušení toku sypkého materiálu a to jak ve zkušebních zásobnících, tak i v reálném provoze.

V oblasti akustického čištění vám jako jediná společnost v ČR nabízíme speciální sonická zařízení na čištění kotlů, čištění oběžných kol ventilátorů a do sil.   

 

Jak to začalo...

Začínal jsem jako technik v cementárně a za dobu 13 let v provozech jsem viděl a musel řešit mnoho problémů s tokem cementu, vápna, strusky a jiných sypkých materiálů. O pulzních tryskách jsem se dozvěděl z jednoho německého časopisu a to až po uvolnění politické situace v naší zemi. S přibývajícími informacemi, ve mně stále sílil zájem o nová zařízení a nové technické postupy. A tak jsem v roce 2000 dovezl z USA první pulzní trysky Myrlen®, které jsem namontoval na ocelový zásobník uhlí, kde vznikaly „mrtvé“ zóny a ložiska zahoření. Systém se velice osvědčil a následně jsem začal postupně řešit problémy s tokem sypkých materiálů i u dalších zákazníků a to ve všech odvětvích průmyslu. Zájem o nové technologie mám stále a tak dnes využíváme ještě akustickou energii a další...

Za dobu těch cca 20 let jsme stále malým technickým týmem a neustále se učíme.

Ing. Jan Moša, jednatel

 

Kam směřujeme...

Získané zkušenosti předáváme dále do dalších zemí a proto jsme v České republice vybudovali Technické centrum, které slouží pro podporu vznikajících projektů v zahraničí. Touto cestou vytváříme silnější mezinárodní skupinu. Za naši práci hovoří nepřeberné množství referenčních míst a zajímavých technických řešení, které jsme navrhli při řešení problémů spojených se skladováním a manipulací sypkých materiálů.


„… a sypký materiál teče“

 

Co o nás řekli naši dlouholetí zákazníci?

 • Firma MOSA Solution s.r.o. je moderní a progresivní firma, jejíž servisní a inženýrská činnost je na vysoké profesionální úrovni (Ing. Petr Chromý, Koordinátor teplárny, ŠKO-ENERGO, s.r.o.).
 • Za více než 18 let provozu pulzních trysek, musím též zdůraznit výborný přístup a servis (pan Bedřich Průcha, Vedoucí kotelny, Plzeňská energetika, a.s.). 
 • Spolupráce s firmou MOSA Solution s.r.o. je velmi dobrá. Technická řešení a servis jsou na špičkové úrovni (Ing. Pavel Beran, Hlavní inženýr, Pražské služby a.s. – ZEVO Malešice).
 • Zařízení je po celou dobu provozu velice spolehlivé a nevyžduje zvláštní náročnost na údržbu (Ing. Ivo Sobol, Vedoucí závodu, Veolia Energie ČR, a.s. – Ostrava-Přívoz).   

 

Seznámíme vás s naši historii...

Krátce si společně projdeme milníky z naší minulosti

 • 1999 – To je začátek podnikání jako OSVČ Ing. Jan Moša – TECHNICKO INŽENÝRSKÁ ČINNOST v Čížkovicích.​
 • ​1999 – Začínáme spolupráci s americkou firmou Myrlen Inc. a získáváme tak výhradní zastoupení pro dodávku technologie pulzních trysek Myrlen®.
 • 2000 – Provádíme první montáž pulzních trysek Myrlen® v ČR.
 • 2002 – Spolupracujeme s výzkumnými pracovníky VŠB-TU Ostrava, Laboratoř sypkých materiálů.
 • 2003 – Probíhá výstavba nové provozovny v Čížkovicích.
 • 2004 – Stěhujeme se do nových kanceláří v Čížkovicích.
 • 2007 – Začínáme spolupracovat s vědeckými pracovníky ČVUT v Praze. 
 • 2007 – Získáváme obchodní zastoupení americké společnost Control Concepts Inc.
 • 2007 – Testujeme a montujeme první akustické měniče.
 • 2007 – Zřizujeme novou provozovnu a sklady v Ostravě v Mariánských Horách.
 • 2009 – Začínáme výzkum akustických měničů ve spolupráci s ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická. Zde využíváme bezodrazovou místnost.
 • 2010 – Zakládáme společnost MOSA Solution s.r.o.
 • 2010 – Jsme členem České akustické společnosti, z.s.
 • 2013 – Podáváme Přihlášku vynálezu se žádostí o udělení patentu na nový výrobek.
 • 2014 – Je nám zapsán Užitný vzor – Zařízení pro laditelné akustické buzení struktur společně s ČVUT v Praze.
 • 2015 – Máme přijatý Patent číslo CZ 305282 B6 (majitel patentu ČVUT v Praze a MOSA Solution s.r.o.).
 • 2015 – Vybudovali jsme nové Technické centrum společnosti MOSA Solution s.r.o. v Sulejovicích – administrativní a skladovací areál.
 • 2015 – Provedli jsme redesign loga a firemní identity.
 • 2016 – Máme přijatý Užitný vzor číslo CZ 29256 U1 – Otěruvzdorná pulzní tryska a systém uvolňování netekoucích sypkých materiálů.
 • 2016 – Certifikujeme systém kvality FTZÚ 16/ATEXQ/003.
 • 2016 – Účastníme se Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • 2017 – Certifikujeme akustické měniče – FTZÚ 17 ATEX 138X.
 • 2018 – Víte, že máme zkušební zařízení a měříme spotřebu vzduchu?
Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904