Reference

Severočeské doly a.s.

Realizace: 10/2018
provozovna Úpravna uhlí – Pulzní trysky na objektu Třídírna druhů

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech železobetonového zásobníku TD29A, TD26A, TD26B, TD26C, TD26D a ve výsypné části ocelového zásobníku TD17A.

Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, včetně dodávky kompresoru a příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení, včetně aplikačního SW InTouch na operátorských stanicích.
 

Realizace: 06/2016
provozovna Úpravna uhlí – Čištění zásobníků systémem pulzních trysek Myrlen®

Předmětem díla byl návrh technického řešení pro garanci toku uhlí ve výsypných hrdlech šesti železobetonových zásobníků objektu Hrubé třídírny.

Rozsah díla: Vypracování projektu strojní a elektro, dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen®. Výstavba kompresorovny, dodávka kompresoru, včetně příslušenství. Kompletní montáž rozvodů potrubí tlakového vzduchu, dodávka a montáž rozvodů elektro kabeláží. Návrh a dodávka rozváděče, dodávka systému řízení.
 

Realizace: 11/2012
provozovna Úpravna uhlí – vyrovnávací násypka

V rámci dodávky nové technologie nakládky uhlí s vyrovnávací násypkou byl zde dodán Airsweep®  systém technologie pro zajištění toku uhlí. Naše společnost zajistila kompletní dodávku a montáž vzduchových pulzních trysek Myrlen®, dodávku rozvodů tlakového vzduchu, elektro kabeláže a lokální řídicí systém.
 

Realizace: 06/2004
provozovna Úpravna uhlí – drtič T14

Na dopadové stěně odrazového drtiče docházelo k častému zanášení drceným uhlím. Obsluha musela často zastavovat danou technologii a nálepy mechanicky uvolňovat. Přímo do prostoru dopadové stěny jsme namontovali vzduchové pulzní trysky Myrlen®, které zabraňují tvorbě nálepů.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Spolupracovali jsme také se společnosti U.S. Steel Košice, a.s.

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.

Realizace: 06/2015
Projekt "Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s."

V rámci daného projektu došlo k náhradě stávajícího kotle K14 za moderní nízkoemisní kotel NK14 s fluidním spalováním uhelných paliv a s možností spoluspalování vysokopecního plynu a biomasy. Pro danou technologii bylo nutno garantovat hmotový tok uhlí v uhelných zásobnících, dále se realizoval projekt zajištění kontinuálního toku mletého vápence ze zásobního sila a řešení toku sypkého materiálu v navazujících technologiích ocelových svodek. Na všech technologiích byly použity pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. 

Realizace: 02/2014
Projekt "AKSA 2 - Bolu Göynük - TURECKO"

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h  pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky  pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek na stavbě v Turecku.

Realizace: 10/2013
Projekt "AKSA 1 - Bolu Göynük - TURECKO"

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o jmenovitém parním výkonu 373 t/h  pro společnost AKSA Göynük Enerji Üretim A.S. V technologii jsou dva zásobníky  pro skladování lignitu o vlhkosti až 35 %, což je velice kohezivní materiál. Součásní projektu a vlastní realizace byla garance toku daného sypkého materiálu do navazující technologie. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® a návrh systému algoritmů jejich činnosti, včetně uvedení do trvalého provozu. Technici naší společnosti prováděli vlastní montáž pulzních trysek v Turecku.

Realizace: 04/2012
Projekt "Zonguldak - Eren enerji Elektrik Uretim A.S. - TURECKO"

Společnost SES, a.s. zde dodávala kotel o maximálním nepřetržitém parním výkonu 465 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladováno černé uhlí o maximální zrnitosti 100 mm a vlhkosti v rozmezí 7 až 15 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny, žel jejich účinnost nebyla dostačující a ve výsypné části se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu.

Realizace: 02/2010
Projekt "ETI Aluminyum S.A.. Seydisehir - TURECKO"

Dodávka kotle společností SES, a.s. o maximálním nepřetržitém parním výkonu 120 t/h. Součástí technologie jsou dva zásobníky paliva. Je zde skladován lignit o maximální vlhkosti až 56 %. Na technologii zásobníků byly již namontovány vzduchové kanóny v počtu 12 ks na každém ze zásobníků a systém vibrátorů. Žel, účinnost nainstalovaných vzduchových kanónů a příložných vibrátorů nebyl dostačující a ve výsypné části zásobníků se často vyskytovaly "mrtvé" zóny a docházelo zde ke klenbování daného paliva a k jeho častým výpadkům do technologie kotle. Proto bylo nutno připravit náhradní řešení. Všechny vzduchové kanóny a vibrátory byly demontovány a do prostoru výsypné části zásobníků až do výše přechodové zóny byl namontován Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. MOSA Solution s.r.o., včetně uvedení do provozu a optimálního nastavení algoritmů činnosti systému daných pulzních trysek..

Realizace: 11/2008
Projekt "Colbun" - Chile

Jednalo se o projekt výstavby nového bloku 1 x 370 MWe s kotlem s granulačním ohništěm v elektrárně Puerto Coronel. Dodávka kotle o maximálním nepřetržitém parním výkonu 1215 t/h. Součástí technologie jsou čtyři ocelové zásobníky paliva. Je zde skladováno uhlí bitumenové (asfaltové) o maximální vlhkosti až 18 %. Součástí připravovaného projektu bylo navrhnout na zásobníky paliva takové zařízení, aby byl zajištěn a garantován kontinuální tok daného paliva do kotle. Na zásobníky byl navržen Airsweep® systém pulzních trysek Myrlen®. Montáž prováděli pracovníci spol. SES, a.s., včetně uvedení do provozu.

Veolia Česká republika, a.s.

Realizace: 10/2012
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
(ČSM – Stonava)

Řešení toku elektrárenského popílku zrnitosti 0,01 až 0,5 mm ve výsypných částech elektroodlučovače EO1 a EO2.
 

Realizace: 01/2012
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Krnov

Řešení toku škváry a popílku v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory.


Realizace: 01/2012
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
(ČSM – Stonava) 

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K2.


Realizace: 12/2011
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
(ČSM – Stonava)

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K3.


Realizace: 12/2011
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
(ČSM – Stonava)

Řešení toku hruboprachu a proplástku v ocelovém zásobníku technologie kotle K1.


Realizace: 12/2011
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
(ČSM – Stonava)

Řešení toku hruboprachu a proplástku ve spodní výsypné části hlubinného zásobníku.


Realizace: 07/2011
Veolia Energie Kolín, a.s.

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „levý“.


Realizace: 07/2011
Veolia Energie Kolín, a.s.

Zajištění plynulého toku hnědého uhlí zrnitosti 0 až 40 mm a vlhkosti max. 45 % v technologii ocelového zásobníku paliva kotle K8 „pravý“.


Realizace: 09/2010
Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod Teplárna Přerov

Řešení toku černého uhlí o vlhkosti max. 20 % v zásobnících surového uhlí kotle K1 a K2. Eliminace vzniku klenby a tunelu ve spodní výsypné části zásobníků.


Realizace: 02/2005
Veolia Energie Kolín, a.s.

Zajištění toku elektrárenského popílku ve výsypných částech elektroodlučovače kotle K5.


Realizace: 10/2004
Veolia Energie Kolín, a.s.

Zajištění toku elektrárenského popílku ve výsypných částech elektroodlučovače kotle K8.


Realizace: 10/2004
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Krnov

Řešení toku biomasy a pilin v ocelovém zásobníku č. 4 kotle K5.


Realizace: 09/2004
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Krnov

Řešení toku biomasy a pilin v ocelovém zásobníku kotle K4.


Realizace: 07/2004
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % ve spodní části hlubinného zásobníku v délce 96 metrů. V technologii byly demontovány stávající vzduchové kanóny.


Realizace: 12/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Ostrava střed-TPV

Řešení toku černouhelného prachu, energetická směs, proplástek o vlhkosti 12 %. Technologie kotle K4 – aplikace pulzních trysek Myrlen® na železobetonový zásobník, včetně kruhových svodek do technologie mlýnů.


Realizace: 12/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Ostrava střed-TPV

Řešení toku černouhelného prachu, energetická směs, proplástek o vlhkosti 12 %. Technologie kotle K3 – aplikace pulzních trysek Myrlen® na železobetonový zásobník, včetně kruhových svodek do technologie mlýnů.


Realizace: 12/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod Ostrava střed-TPV

Řešení toku černouhelného prachu, energetická směs, proplástek o vlhkosti 12 %. Technologie kotle K1 a K2 – aplikace pulzních trysek Myrlen® na železobetonový zásobník, včetně kruhových svodek do technologie mlýnů.


Realizace: 11/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 142 o kapacitě 280 tun.


Realizace: 11/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č.  141 o kapacitě 280 tun.


Realizace: 08/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 122 o kapacitě 280 tun.


Realizace: 08/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu - energetická směs o vlhkosti 11 % na zásobníku surového uhlí č. 121 o kapacitě 280 tun.


Realizace: 07/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 %. Sypký materiál ulpíval na vertikální stěně zásobníku surového uhlí č. 131 a v jeho spodní části docházelo ke vzniku klenby. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen®, a to jak na ocelovou výsypnou část zásobníku, tak i na betonovou stěnu.


Realizace: 02/2002
Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava, Závod teplárna Třebovice

Řešení toku černouhelného prachu – energetická směs o vlhkosti 11 %. Sypký materiál ulpíval na vertikální stěně zásobníku surového uhlí č.  132 a v jeho spodní části docházelo ke vzniku klenby. Byl zde využíván systém vzduchových kanónů, který na daný typ paliva nebyl příliš efektivní. Vzduchové kanóny byly demontovány a novým technickým řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen®, a to jak na ocelovou výsypnou část zásobníku, tak i na betonovou stěnu.


Realizace: 11/2001
Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod teplárna Olomouc

Řešení toku černého uhlí vlhkosti max. 15 %. Ve spodní výsypné části zásobníku č. 32 technologie kotle K3 se tvořila klenba paliva a docházelo k výpadkům toku paliva do kotle. Byla zde provedena obdobná aplikace pulzních trysek Myrlen® jako na technologii zásobníku č. 31.


Realizace: 09/2001
Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, Závod teplárna Olomouc

Řešení toku černého uhlí vlhkosti max. 15 %. Ve spodní výsypné části zásobníku č. 31 technologie kotle K3 se tvořila klenba paliva a docházelo k výpadkům toku paliva do kotle. Aplikace Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® na ocelovou výsypnou část a částečně na betonové stěny zásobníku.

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Realizace: 11/2013
Technologie kotle K80

Čištění přehříváku kotle K80 v oblasti II. tahu technologie. Využití systému akustického čištění.
 

Realizace: 07/2011
Zásobník vápence

Zajištění plynulého toku mletého vápence do navazující technologie. Eliminace vznikající klenby ve dvou výsypných částech. Byla zde provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 02/2008
Zásobní silo peletek

Eliminace vznikající klenby peletek o vlhkosti maximálně 18 % ve spodní výsypné části skladovacího zařízení. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 01/2008
Vyrovnávací násypka peletek

Eliminace vznikající klenby peletek v násypce nad komorovým podavačem. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 - Zóna 21.
 

Realizace: 01/2007
Zásobní silo peletek

Eliminace vznikající klenby peletek ve spodní výsypné části zásobního sila výšky 17000 mm. Aplikace Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně vzduchových kanónů typu AC3.
 

Realizace: 09/2006
Uhelný zásobník kotle K90/10

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.
 

Realizace: 09/2006
Uhelný zásobník kotle K90/20

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.
 

Realizace: 12/2005
Svodka do míchače Lödige

Zajištění toku popílku v technologii. Montáž pulzních trysek typu VA-06.
 

Realizace: 05/2003
Technologie svodek nad rotačními podavači Köllemann

Řešení toku paliva ve čtyřech technologiích svodek. Montáž pulzních trysek typu VA-12, VA-51.
 

Realizace: 05/2003
Svod z prosévacího stroje - zauhlování

Zajištění toku paliva ve spodní výsypné části technologie. Byla zde provedena montáž pulzních trysek typu VA-51 na plasty.
 

Realizace: 08/2002
Uhelný zásobník kotle K80/20

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.
 

Realizace: 08/2002
Uhelný zásobník kotle K80/10

Zajištění toku černého a hnědého uhlí o vlhkosti maximálně 15 % do navazující technologie dopravního redleru. Montáž pulzních trysek typu VA-51.

ČEZ, a.s.

Realizace: 12/2012
Severočeské doly, a.s. Doly Bílina – skupina ČEZ
Vyrovnávací násypka SO 21.5

Dodávka nové technologie nakládky hnědého uhlí, součástí této technologie byla vyrovnávací násypka a nakládka uhlí na automobily. Nová násypka je vyložena plasty a  jsou zde namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Montáž pulzních trysek je zde plně opodstatněná a pulzní trysky jsou vždy v činnosti s  technologií. Opět se zde potvrdila správnost navržených dvou technologií v kombinaci.
 

Realizace: 12/2010
ČEZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice
Řešení toku uhlí ve dvou zásobnících č.
 1 a č. 2
V technologii je skladováno surové uhlí ořech II o vlhkosti až 20 %. Aplikovanými pulzními tryskami typu VA-51 zajišťujeme kontinuální tok do navazující dopravní technologie kotle.
 

Realizace: 07/2010
ČEZ, a.s. – Elektrárna Ledvice
Řešení toku stabilizátu (produkt odsíření) ve dvou zásobnících

V rámci rekonstrukce technologie byly modernizovány dva ocelové zásobníky. Z těchto dvou zásobníků   se stabilizátem o vlhkosti až 14 % jsou následně plněny korby automobilů. Vhodným a ideálním řešením toku tohoto sypkého materiálu byla kombinace vnitřních plastů s činností pulzních trysek typu VA-51.
 

Realizace: 06/2009
CEZ Chorzów S. A. – Polsko

Řešení ulpívající směsi biomasy a černého uhlí ve výsypných částech zásobníků
Spoluspalováním biomasy a energetického černého uhlí docházelo v“technologii čtyř zásobníků ke značným problémům se vznikajícími tzv. „mrtvými“ zónami. Provozovatel musel zásobníky mechanicky čistit, a to spouštěním horolezců do vnitřní části zásobníků. Na základě pozitivního zkušebního provozu na jednom zásobníku byly pulzní trysky následně namontovány na všechny zásobníky. Potvrdilo se, že za určitých podmínek lze aplikovat pulzní trysky i na biomasu.
 

Realizace: 10/2008
ČEZ, a.s., OJ VT, Teplárna Vítkovice
Řešení toku uhlí v
 zásobníku č. 3 kotle K11
Zde garantujeme tok surového uhlí ořech II o vlhkosti až 20 %. ve spodní výsypné části ocelového zásobníku. Montáží pulzních trysek typu VA-51 zajišťujeme kontinuální tok do navazující dopravní technologie kotle.
 

Realizace: 04/2006
ČEZ, a.s. – Elektrárna Mělník III
Řešení toku popílků ve výsypkách elektroodlučovače kotle K11

V rámci rekonstrukce technologie společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. zde bylo navrženo společné technické řešení pro zajištění toku popílku využitím pulzních trysek typu VA-51. Teplota popílku zde dosahuje hodnoty až 160 °C. Pulzními tryskami ve spodní výsypné části výsypek EO plně garantujeme tok popílku.
 

Realizace: 06/2005
ČEZ, a.s. – Elektrárny Prunéřov
Garance plného průchodu toku uhlí ve svodce pasu T4B

V dané technologii byly problémy s nalepováním dopravovaného hnědého uhlí ve svodce, a to i přes vnitřní montáž plastů. Obsluha zde musela pravidelně i několikrát za směnu ručně seškrabávat nalepené plasty. Řešením daného problému byla montáž pulzních trysek Myrlen typu VA-51 přímo do prostoru dopadu uhlí na plasty. Daným technickým řešení jsme zajistili čistotu plastů bez nálepů.
 

Realizace: 05/2005
ČEZ, a.s. – Elektrárny Prunéřov
Garance plného průchodu toku uhlí ve svodce pasu T4A

Montáž pulzních trysek typu VA-51 do prostoru dopadu hnědého uhlí v ocelové svodce. Pravidelnou činností pulzních trysek zabraňujeme ulpívání hnědého uhlí i na plastech. V ,některých případech jsou pulzní trysky spouštěny ve velice krátkých prodlevách, a to pouze po pěti sekundách.
 

Realizace: 06/2002
ČEZ, a.s. – Elektrárna Počerady
Řešení toku vápenného hydrátu v
 mezizásobníku
Na provoze vodního hospodářství se vyskytovaly problémy s dávkováním vápenného hydrátu do navazující technologie mísidla. I přes aplikaci bočního vibrátoru docházelo k nalepování daného sypkého materiálu na vnitřní stěny mezizásobníku. Abychom narušovali ulpívající sypký materiál ve spodní výsypné části mezizásobníku, namontovali jsme zde pulzní trysky typu VA-06 (3/4"). Daným technickým řešením jsme problém vyřešili k plné spokojenosti zákazníka.
 

Realizace: 06/2002
ČEZ, a.s. – Elektrárna Počerady
Řešení toku vápenného hydrátu v
 zásobním sile
Stávající ocelové zásobní silo bylo opatřeno kruhovými čeřícími deskami. Problémem bylo, že tlakový vzduchu unikal pouze v prostoru čeřících desek a mezi nimi byly „mrtvé“ zóny slehlého sypkého materiálu. Dále tento systém nebyl schopen eliminovat vznikající tunely v zásobníku. Abychom eliminovali klenbující sypký materiál a tunely, byly všechny čeřící desky zdemontovány a vnitřní stěny zásobního sila řádně zabroušeny. Spodní výsypná část a částečně přechodová oblast zásobního sila byla opatřena pulzními tryskami typu VA-51. Tímto opatřením jsme byli schopni uvolnit slehlou sypkou hmot i po cca 5 měsíční odstávce technologie.
 

Realizace: 03/2002
ČEZ, a.s. – EMĚ I – Horní Počaply
Řešení toku energosádrovce o
 vlhkosti až 9,8 %
Vnitřní železobetonové stěny zásobního sila jsou opatřeny speciálním nátěrem a je zde namontován pasivní prvek (kuželová vestavba). I přes toto technické řešení se zde plnily automobily až 1,5 hodinu, kdy nebylo možno energosádrovec uvolnit ze zásobního sila. Ve spodní výsypné části sila vznikala značná klenba mezi vnitřním kuželem a svislou železobetonovou stěnou. Do daného problematického místa výskytu klenby jsme namontovali systém pulzních trysek Myrlen typu VA-51. Daným technickým opatřením jsme dokázali naplnit automobily do 15 minut.
 

Realizace: 08/2001
ČEZ, a.s. – Elektrárna Dětmarovice
Řešení výsypných částí technologie dopravy popílku ze sil

Na dané technologii byly problémy s tokem popílku ze sila přes pneumatické vykladače na napouštěcí hubice. Do problematických míst uplívání popílku jsme namontovali pulzní trysky Myrlen typu VA-06. Celkem jsme zde řešili čtyři zásobní sila popílku.

Elektrárny Opatovice, a.s.

04/2010

Realizace: 01/2014
Zásobníky paliva Z7 a Z8 kotle K4

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG" do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW. Realizace byla kompletně „na klíč“, včetně rozvodů tlakového vzduchu.
 

Realizace: 12/2013
Zásobníky paliva Z1 a Z2 kotle K1

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.


Realizace: 06/2013
Zásobníky paliva Z11 a Z12 kotle K6

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.
 

Realizace: 12/2013
Zásobníky paliva Z9 a Z10 kotle K5

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen®  typu VA-51, včetně SW.
 

Realizace: 10/2012
Zásobníky paliva Z5 a Z6 kotle K3

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.
 

Realizace: 08/2012
Zásobníky paliva Z3 a Z4 kotle K2

Zajištění plynulého toku paliva „MIBRAG“ do technologie kotle. Palivo má zrnitost max. 50 mm a je značně vlhké, a to do výše až 52 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně SW.
 

Realizace: 09/2003
Elektroodlučovač kotle K5

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 07/2003
Elektroodlučovač kotle K4

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 08/2002
Elektroodlučovač kotle K1

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen®  typu VA-51.
 

Realizace: 07/2002
Elektroodlučovač kotle K3

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 07/2002
Elektroodlučovač kotle K2

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen®  typu VA-51.
 

Realizace: 09/2001
Elektroodlučovač kotle K6

Zajištění plynulého toku odprašků popílku o teplotě max. 130 ºC, eliminace vznikajícího tunely ve spodní části železobetonových výsypek. Montáž pulzních trysek Myrlen®  typu VA-51.
 

Realizace: 04/2008
Uhelný zásobník kotle K13

Železobetonový zásobník na skladování hnědého uhlí maximální vlhkosti 37 %. Přimíchávání zbytků disperze. V zásobníku vzniká tunel a částečně se tvoří ve výsypné části klenba. Technickým řešením byla demontáž stávajících gumových vaků a montáž Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodávka byla kompletně „na klíč“ včetně potrubních rozvodů a řídicího systému Schneider, SW.

Procter & Gamble

Realizace: 09/2015
Procter & Gamble, Ukrajina

Řešení toku pracího prášku v jednom kruhovém zásobníku. Eliminace ulpívajícího sypkého materiálu na vnitřních stěnách.
 

Realizace: 09/2015
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících na lince 2 a lince 5.
 

Realizace: 04/2015
Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

Řešení toku výrobního produktu ve dvou zásobnících.
 

Realizace: 04/2014
Procter & Gamble, Gebze Plant, Turecko

Řešení toku výrobního produktu v jednom zásobníku.
 

Realizace: 03/2014
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

Řešení toku pracího prášku ve třech zásobnících.
 

Realizace: 02/2014
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

Řešení toku pracího prášku v zásobníku na lince ozn. "E".
 

Realizace: 03/2011
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

Řešení toku stříkaného poloproduktu na vnitřních stěnách u zásobníku "Start bin 1".
 

Realizace: 11/2010
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

Řešení toku lehké sody "Cruther" CRU v zásobníku.
 

Realizace: 05/2010
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

Řešení toku lehké sody "Cruther" o maximální vlhkosti 1,5 % v zásobníku.
 

Realizace: 12/2008
Procter & Gamble, - Rakona, s.r.o.

Řešení toku poloproduktu na vnitřní stěně nerezového zásobníku.

Liberty Ostrava a.s.

Realizace: 05/2014
Řešení zanášení kouřovodu "Projekt AMO DesoX"

V roce 2014 jsme byli osloveni společností ZVVZ-Enven Engineering a.s. ohledně možnosti řešení technologie kouřovodu. O co se jednalo? Pro vyčištění kouřových plynů bylo vybudováno odsiřovací zařízení. Spaliny z kotle jsou napojeny na kouřovody, které zaúsťují do absorbérů. Horní vstup z absorbérů je spojen do společného kouřovodu a právě zde se vyskytly problémy se zanášením Ca(OH)2. Zanášení se vyskytovalo v prostoru dna kouřovodu před regulační klapkou a tuto klapku bylo poté problematické uzavírat. Pro techniky toto byla "výzva" a tak jsme se společně dohodli na možnosti odzkoušení systému pulzních trysek Myrlen®. V průběhu zkušebního provozu jsme optimalizovali činnost pulzních trysek Myrlen® a dané "mrtvé" zóny jsme eliminovali. Systém pulzních trysek byl napojen na centrální řídící systém technologie a nyní slouží zákazníkovi k plné spokojenosti.
 

Realizace: 12/2006
Řešení výsypné části filtru typu FTT 1x2-2x12/5,5

Dodávka technologie a řešení byla pro výrobce filtrů tj. společnost ZVVZ-Enven Engineering a.s., který zde dodával nový filtr na provoz Ocelárny 13/12. Výsypná část výsypky filtru je vyhřívána a doplněna izolací. I přes toto řešení jsme zde ještě namontovali pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které garantují tok daných odprašků do prostoru šnekového dopravníku.  
 

Realizace: 07/2003
Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 53 – AGLOMERACE

V zásobníku aglomerační směsi vznikaly značné "mrtvé" zóny a vnitřní tunely. Na vnitřních stěnách jsou namontovány gumové desky tloušťky 50 mm a jsou zde aplikovány vzduchové "dýzny", kterými obsluha dle potřeby spouští tlakový vzduch do vnitřního prostoru zásobníku. Pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.
 

Realizace: 07/2003
Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 51 – AGLOMERACE

Jednalo se zde o stejné technické řešení jako u zásobníku 53. Problematické vznikající "mrtvé" zóny algomerační směsi bylo nutno eliminovat. Opět pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.
 

Realizace: 02/2003
Řešení toku aglomerační směsi – zásobník číslo 52 – AGLOMERACE

Jednalo se zde o stejné technické řešení jako u již předešlých zásobníků tj. 51 a 53. Problematické vznikající "mrtvé" zóny algomerační směsi bylo nutno eliminovat. Opět pro uvolňování aglomerační směsi z vnitřních stěn, zde byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Systém pulzních trysek je ovládán lokální řídicí jednotkou.

Lovochemie, a. s.

Realizace: 11/2013
Teplé cyklóny S1102 UHV – 10 kusů

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Po zkušebním provozu na dvou cyklónech bylo rozhodnuto o montáži pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na celou technologii.
 

Realizace: 11/2012
Filtr Scheuch S1870 – výrobna  LAV3

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.
 

Realizace: 10/2012
Studené cyklóny na výrobně NPK – 10 kusů

Technologie výroby hnojiva – výrobek NPK, DASA. Ve výsypných částech cyklónů ulpívá na stěnách sypká hmota a tvoří se zde tunel, popřípadě klenba. Vnitřní stěny výsypných částí cyklónů jsou čištěny technologii pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 12/2011
Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „B“

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – ledek amonovápenatý. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.
 

Realizace: 08/2006
Filtr Scheuch S1875 – výsypka z filtru

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.
 

Realizace: 11/2003
Zásobní silo mletého vápence

Vznik tzv. „mrtvé“ zóny sypkého materiálu na vertikálních stěnách v oblasti nad čeřícími deskami. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na vertikální stěnu železobetonového zásobníku.
 

Realizace: 08/2003
Filtr Scheuch S1770 – výsypka z filtru „A“

Ve výsypné části filtru a částečně na šnekových listech dopravníku dochází k nalepování sypkého materiálu – NH4NO3 + CaCO3. Pokud se nálepy mechanicky neodstraní, dochází zde ke tvorbě klenby a usazování sypkého materiálu až do výše filtračních hadic. Montáží pulzních trysek Myrlen® v oblasti nad šnekovým dopravníkem je zabezpečen tok sypkého materiálu a eliminace klenbování.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Realizace: 02/2015
Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápen hydrát

Zajištění toku vápenného hydrátu o zrnitosti 5 µm, garance toku dané sypké hmoty v ocelovém zásobníku se dvěma výsypnými otvory. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.
 

Realizace: 02/2015
Projekt YUNUS EMRE 2x145MWe – Turecko – Ocelový zásobník – vápno

Zajištění toku vápna o zrnitosti 0,20 mm, garance toku dané sypké hmoty v  ocelovém zásobníku s jedním výsypným otvorem. Navrženo technické řešení s využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 05/2014
Projekt AMO DesoX – ArcelorMittal

Řešení zanášení dna kouřovodu před regulační klapkou. Technologie odsíření – Ca(OH)2. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu je zde aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 04/2011
Čištění recirkulačních ventilátorů – ČEZ, a.s. Tušimice II

Řešení čtyř technologií recirkulačních ventilátorů typu RVM 2500/1-5P-L180-90. Zajištění čištění oběžných kol a garance vibrací v tolerancích do 2,5 mm/s. Montáž technologie akustického čištění – ACL-34230.
 

Realizace: 06/2007
U.S.Steel Košice s.r.o. – Aglomerace

Řešení toku odprašků vápenného a koksového prachu ve výsypných částech filtru typu FTS 2x3-14x14/5-6. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 04/2007
Ocelárna Plzeň 

Řešení toku odprašků oxidu železa ve výsypných částech filtru typu FTS 2x3-25/15-6,3. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-12 a VA-51.
 

Realizace: 12/2006
ArcelorMittal – Provoz Ocelárna 13/12 

Řešení toku odprašků vápenného prachu ve výsypné části filtru typu FTT 1x2-12x12/5,5. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 10/2006
U.S.Steel Košice s.r.o. – Štěrkovna 

Řešení toku odprašků vysokopecní strusky ve výsypné části filtru typu FTT 1x2-16x12/5,5. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Realizace: 12/2011 – Cementárna CEMEX Dětmarovice
Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 3.

V roce 2011 jsme byli požádáni společností CEMEX o řešení cementového zásobního sila o celkové kapacitě 630 m3. V daném zásobním sile zůstával slehlý cement na vnitřních výsypných stěnách. Zásobní silo je izolováno tloušťkou izolace 100 mm a v pěti hladinách na výsypné části jsou namontovány čeřící desky. Jaké technické opatření jsme zde provedli? Všechny čeřící desky byly demontovány a otvory po demontáži byly zavařeny a zabroušeny. Na výsypnou část zásobního sila byly namontovány ve dvou hladinách pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Samozřejmě je také řešena výsypná část technologie zaúsťující do šnekového dopravníku. Dodaný systém pulzních trysek Myrlen® ovládá lokální řídicí jednotka, kde byly nastaveny dva algoritmy jejich činnosti. Dodaná technologie je bezobslužná a zákazníkovi slouží k plné spokojenosti.
 

Realizace: 04/2011 – Cementárna CEMEX Dětmarovice
Řešení toku cementu v zásobním sile číslo 4.

Požadavkem ze strany zákazníka byla demontáž stávajících čeřících trysek, včetně ovládání a vzdušníku. Novým technickým řešením byla dodávka Airsweep® systému pulzních trysek Myrlen®, dodávka rozvodů tlakového vzduchu, dodávka elektrokabeláží a lokálního řídicího systému, který komunikuje s centrálním ŘS Simatic. Stávající čeřící systém byl demontován, bylo provedeno zaslepení vzniklých otvorů po demontáži a zpětně byla opravena izolace. Novým řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® ve dvou hladinách na výsypnou část zásobního sila. 
 

Realizace: 11/2006 – Mlýnice CEMEX Dětmarovice
Řešení zásobního sila pro redukci šestimocného chromu v cementu

Na nové nerezové zásobní silo byly namontovány ve dvou hladinách nerezové pulzní trysky typu VA-51SS. Byla zde dodána lokální řídicí jednotka s naprogramovanými dvěma algoritmy činnosti pulzních trysek.
 

Realizace: 10/2005 – Cementárna CEMEX Dětmarovice
Řešení zásobního sila cementu a elektrárenského popílku

S tokem sypkého materiálu v daném zásobním sile byly značné problémy. Z výroby bylo dané silo "osazeno" ve dvou hladinách lokálními čeřícímy prvky. Silo není izolováno a tak zde vzniká rosný bod a tvoří se ve vnitřní části sila hrudky cementu. Ve výsypné části sila se tvoří vrstvy slehlého sypkého materiálu v tloušťce až 400 mm a tyto tzv. "mrtvé" zóny zasahují až do výšky přechodové zóny sila. V daném případě zákazník nepožadoval úplné vyčištění vnitřních ocelových stěn sila a též nepožadoval řešit přechodovou zónu, ale "trápila" jej skutečnost, že sypká hmota ze sila netekla. Zatelefonoval nám pan ředitel, že potřebují tento špatný technický stav řešit. Samozřejmě jsme přislibili urychlenou montáž pulzních trysek s tím, že vyčistí výsypnou část sila od slehlé sypké hmoty, abychom mohli ve vnitřní části provést montáž desek proti abrazi. Co se však nestalo? Po příjezdu jsme zjistili, že zásobní silo není vyčištěno a tak jsme byli nuceni "opatrně" odvrtat montážní otvory pro pulzní trysky ve stěně tloušťky 12 mm z vnější strany sila (nikdo nemohl z důvodu bezpečnosti vlézt do vnitřního prostoru sila). Opatrně a rychle jsme navařili pouzdra, namontovali pulzní trysky, aby nám "náhodnou" nezačal cement vytékat z vyvrtaných otvorů průměru 79 mm. Dílo se podařilo a pulzními tryskami jsme poté začali čistit vnitřní stěnu sila. Samozřejmě se zatvrdlé hrudky cementu musely odstraňovat z technologie pod zásobním silem. I omezeným počtem pulzních trysek jsme zákazníkovi dokázali problém vyřešit.     

Hexion a.s.

Realizace: 04/2008
Uhelný zásobník kotle K13

Železobetonový zásobník na skladování hnědého uhlí maximální vlhkosti 37 %. Přimíchávání zbytků disperze. V zásobníku vzniká tunel a částečně se tvoří ve výsypné části klenba. Technickým řešením byla demontáž stávajících gumových vaků a montáž Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodávka byla kompletně „na klíč“ včetně potrubních rozvodů a řídicího systému Schneider, SW.
 

Realizace: 03/2005
Uhelný zásobník kotle K14

Železobetonový zásobník na skladování hnědého uhlí maximální vlhkosti 37 %. Přimíchávání zbytků disperze. V zásobníku vzniká tunel a částečně se tvoří ve výsypné části klenba. Technickým řešením byla demontáž stávajících gumových vaků a montáž Airsweep systému pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodávka byla kompletně „na klíč“ včetně potrubních rozvodů a řídicího systému Schneider, SW.

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Realizace: 04/2009
Železobetonový zásobník na cement

Eliminace tzv. „mrtvých“ zón vznikajících ve výsypné části zásobníku a částečně v přechodové zóně. Stávající vzduchový kanón nebyl příliš efektivní. Dvě sekce zásobníku se řešily montáží akustických měničů typu ACL-34230 do horní části.
 

Realizace: 02/2006
Železobetonový zásobník pro hydrataci mletého vápna

Eliminace vznikajícího tunelu ve výsypné části zásobníku a vznik klenby. Sypkým materiálem je mleté vápno CaO o vlhkosti 0,5 %. Výsypný prostor byl řešen montáží pulzních trysek typu Myrlen®  VA-51.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Realizace: 06/2015
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

Svodky nad šnekovými podavači linky 10 a 20
Kontinuální zabezpečení toku paliva do navazující technologie kotle. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve spodních výsypných částech svodek a v prostoru nad šnekovými listy podavačů.
 

Realizace: 04/2015
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

Dvě ocelové svodky nad drtičem a pod drtičem
Kontinuální zabezpečení toku paliva v dopravní technologii. Pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 eliminují vznikající nálepy ve vnitřním prostoru svodek.
 

Realizace: 09/2014
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

Dva ocelové zásobníky paliva
Je nutno zabezpečit hmotový tok paliva, tj. černé uhlí a proplástek v zásobnících. Na zásobnících jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují hmotový tok paliva. Systém pulzních trysek je ovládán z  centrálního ŘS s  možností volby různých režimů činností dle provozních podmínek a skutečných mechanicko-fyzikálních vlastností paliva.
 

Realizace: 09/2014
Dodávka pro SES, a.s. – Tlmače – Akce „Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na K14“

Ocelový zásobník mletého vápence pro odsíření
V rámci nového projektu a technologie bylo nutno garantovat hmotový tok dané sypké hmoty. Na zásobníku jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51, které zabezpečují tok mletého vápence.
 

Realizace: 07/2011
Ocelový zásobník vápence kotle K11

Oprava technologie vyprazdňování zásobníku mletého vápence zrnitosti 0 až 0,5 mm. Stávající systém čeřících desek byl demontován a byla provedena montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51. Nový systém plně zabezpečuje tok mletého vápence.
 

Realizace: 05/2011
Výsypné části elektroodlučovače kotle K14

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku o zrnitosti 0,063 až 0,5 mm ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.
 

Realizace: 05/2008
Výsypné části elektroodlučovače kotle K11

Řešení ulpívajícího elektrárenského popílku ve spodních výsypných částech výsypek EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně řídicího systému.
 

Realizace: 12/2007
Ocelový zásobník vápna

Řešení toku mikromletého vápna v ocelovém zásobníku VFS Dorry. Demontáž stávajícího čeřícího systému a montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-06 a VA-51.
 

Realizace: 12/2003
Ocelový zásobník paliva kotle K11 – pravý

Řešení toku surového černého uhlí v ocelovém zásobníku o kapacitě 100 tun. Vlhkost skladovaného paliva je 8,7 %. Systémem pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 je zabezpečen tok paliva ve spodní výsypné části nad dopravním redlerem.
 

Realizace: 11/2003
Ocelový zásobník paliva kotle K11 – levý

Řešení toku surového černého uhlí v ocelovém zásobníku o kapacitě 100 tun. Vlhkost skladovaného paliva je 8,7 %. Systémem pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 je zabezpečen tok paliva ve spodní výsypné části nad dopravním redlerem.
 

Realizace: 09/2003
Výsypná část elektroodlučovače kotle K12

Řešení ulpívajícího úletového elektrárenského popílku v ocelové výsypné části EO. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 – pozice umístění, aby se eliminovaly „mrtvé“ zóny převážně v rozích výsypky.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost

Realizace: 11/2014
Ocelový zásobník S1 a S2 sklářské pece č. 51

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků do prostoru vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících.
 

Realizace: 01/2011
Ocelový zásobník „A“ a „B“  sklářské pece č. 52

Zabezpečení toku sklářského kmene ve výsypné části dvou ocelových zásobníků a v prostoru stávajícího vibračního dna. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 ve dvou hladinách umístění na zásobnících a na technologii vibračního dna.
 

Realizace: 12/2006
Ocelové zásobní silo sody S133

Řešení netekoucí sody Na2CO3 ve spodní výsypné části zásobního sila v oblasti nad vibračním dnem. Montáž pulzní trysek Myrlen® typu VA-51 po obvodu sila.
 

Realizace: 12/2006
Ocelový zásobník sklářského kmene

Eliminace ulpívajícího sklářského kmene na vnitřních stěnách a vznik tunelu v technologii dvou zásobníků. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

United Energy, a.s.

Realizace: 10/2013
Ocelové svodky do kotle K 06

Řešení toku paliva „MIBRAG“ o zrnitosti 0 až 50 mm do kotle. Palivo má vlhkost až 60  %. I přes aplikaci nerezových plechů vznikaly klenby v daných svodkách a tímto docházelo k nerovnoměrnému toku paliva do kotle. Řešením zde byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 06/2011
Denní zásobník vápence pro kotel K10

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a VA-06.
 

Realizace: 05/2011
Denní zásobník vápence pro kotel K9

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. V osmi výsypných částech ze zásobníku docházelo ke klenbování a samozřejmě docházelo ke vzniku tunelu ve výsypné části zásobníku. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a VA-06.
 

Realizace: 04/2011
Denní zásobník vápence pro kotel K8

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. V osmi výsypných částech ze zásobníku docházelo ke klenbování a  samozřejmě docházelo ke vzniku tunelu ve výsypné části zásobníku. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a VA-06.
 

Realizace: 03/2011
Denní zásobník vápence pro kotel K7

Zabezpečení plynulého toku vápence v technologii odsíření. V osmi výsypných částech ze zásobníku docházelo ke klenbování a samozřejmě docházelo ke vzniku tunelu ve výsypné části zásobníku. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a  VA-06.

Zeocem, a.s.

Realizace: 08/2012
provozovna Bystré – betonové zásobní silo Klinomixu

Řešení toku směsi zeolitu a technických síranů železnatých v betonovém zásobním sile. Jedná se o řešení spodní výsypné části sila a částečně přechodové zóny. Na výsypnou část železobetonového sila tloušťky 250 až 400 mm jsou namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Dodaný lokální řídicí systém umožňuje „Standardní“ a „Nestandardní“ režim činnosti.
 

Realizace: 12/2008
provozovna Bystré – ocelový zásobník

Řešení toku směsi Klinomixu v kónické části zásobníku. Montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51. Dodán lokální řídicí systém se speciálním SW umožňujícím různé varianty nastavení algoritmů činnosti pulzních trysek.
 

Realizace: 12/2008
provozovna Bystré – zásobník nad baličkou

Řešení toku zeolitu a cementu v technologii balení. Aplikace pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.
 

Realizace: 09/2006
provozovna Bystré – ocelový zásobník 10.2 a 10.2

Řešení toku směsi zeolitu a zelené skalice ve dvou ocelových zásobnících. Dodávka a montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, včetně řídicího systému.

XELLA Slovensko spol. s r.o.

Realizace: 04/2007
provozovna Zemianske Kostoľany – ocelové zásobní silo

Požadavkem zákazníka bylo zajistit kontinuální tok křemičitého písku o zrnitosti 0 až 2 mm do navazující technologie. Vlhkost písku je max. 6 %. Řešením byla montáž pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 na kuželovitý výsypný díl zásobního sila.

Lafarge Cement, a.s.

Realizace: 03/2007
Řešení toku cementu v zásobních silech „BIMITA“
V roce 2007 jsme byli požádáni společností Lafarge Cement, a.s. o řešení toku cementu ve čtyřech ocelových zásobních silech na provoze expedice cementu. O co se zde jednalo? Ve spodní výsypné části sil je namontován čeřící systém ve dvou hladinách. I přes aplikaci daného systému zůstával slehlý cement v prostoru mezi čeřícími deskami a nebylo možno zásobní sila zcela vyprázdnit. Z provozních důvodů se nemohla daná technologie expedice cementu odstavit a tudíž daná zásobní sila vyčistit od vzniklých „mrtvých“ zón. Nebyl zajištěn bezpečný vlez do vnitřního prostoru zásobních sil. Z tohoto důvodu byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 z vnější strany zásobního sila systémem navařovacích pouzder. Pulzní trysky zde byly instalovány mezi stávající čeřící desky. Po montáži pěti pulzních trysek do spodní výsypné části každého zásobního sila, byl zajištěn tok cementu a zásobní sila bylo možno zcela vyprázdnit.
 

Realizace: 02/2006
Řešení toku energosádrovce ve svodce z elevátoru
V daném případě se zde jednalo o vyskytující se problémy v ocelové svodce z elevátoru, kde je dopravován energosádrovec o vlhkosti až 9 % H2O. Ocelová svodka je délky 1 800 mm a na vnitřních stěnách jsou již aplikovány prvky na snížení úhlu vnějšího tření, jsou zde namontovány plasty. Daný energosádrovec ulpíval i na těchto plastech, a tak jsme zde namontovali, přímo do míst dopadu sádrovce na vnitřní stěny svodky, pulzní trysky Myrlen® typu VA-12 a VA-51. 
 

Realizace: 11/2000
Řešení toku aditivního paliva v ocelovém zásobníku
Jedním z doplňujících paliv pro spalování v technologii rotační pece je i palivo „Kormul“, což je směs hnědouhelného multiprachu, vápenného hydrátu, vápence a odpadů z rafinérií. Toto palivo dosahuje vlhkosti až 15 % H2O. Určité problémy se vyskytly s dopravou daného paliva ze zásobníku, kde dochází k jeho vysypávání z automobilů. Zásobník byl konstruován pro kapacitu 100 tun a je opatřen dvěma výsypy. Pro uvolňování dané sypké hmoty ve spodní výsypné části zásobníku, kde dochází k jeho klenbování zde byly namontovány vibrátory a vzduchové kanóny. Rovněž zde byla aplikována menší ocelová vestavba nad dopravním redlerem. I přes tyto prvky a opatření docházelo k problémům s tokem paliva. K pěchování docházelo převážně v první třetině zásobníku ve směru chodu dopravního redleru. Pro eliminaci vznikající klenby ve spodní výsypné části zásobníku jsme zde namontovali celkem 11 ks pulzních trysek typu VA-51. 

DIAMO, státní podnik

Realizace: 07/2006 – Závod GEAM, čistírna důlních vod - Zlaté Hory
Předmětem realizace bylo zajistit tok nehašeného vápna tř. 1 ve dvou ocelových zásobních silech. Jednalo se zde o standardně vyráběné ocelové zásobníky s komolým kuželem a sklonem výsypné části maximálně 40o. Na vnitřních výsypných stěnách jsou namontovány čeřící desky na provzdušňování. I přes toto technické řešení se ve spodní výsypné částí zásobních sil tvořily klenby a prostor výskytu tzv. "mrtvých" zón slehlého vápna. Jelikož dávkování vápna se provádí pouze 3x denně v cyklech po 20 minutách, stávající čeřící systém nebyl příliš efektivní pro uvolňování dané slehlé sypké hmoty. V důsledku tohoto nevyhovujícího technického stavu bylo přijato nové řešení, kdy byly všechny čeřící desky demontovány a pomocí impulzního dávkování enegie využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51, byl zajištěn tok tohoto nehašeného vápna. Systém je pravidelně 1x ročně kontrolován technikem naší společnosti. Zařízení je bezobslužné a plně spolehlivé.

LB MINERALS, s.r.o.

Realizace: 05/2012

Provoz - Chlumčany
Řešení toku kaolínu v ocelovém zásobním sile
Na dané technologii provozu v Chlumačanech je ocelové zásobní silo, jehož výsypná část je zaizolována. Nejsou zde namontovány žádné doplňkové prvky pro zajištění toku dané sypké hmoty. S kaolínem, který má vlhkost až 12 H2O jsou problémy a vyskytl se i případ, že v zásobním sile z celkové kapacity až 230 tun, zde zůstala tzv. "mrtvá" zóna v objemu 170 tun. Při delší době skladování se zde vyskytují problémy s tokem kaolínu ve výsypné části nad pásovým dopravníkem. Z tohoto důvodu jsme zde namontovali doplňkové prvky a to konkrétně vzduchové pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Jednu pulzní trysku jsme museli namontovat i do ocelového svodu pod zásobním silem, jelikož se zde tvořily klenby dané sypké hmoty. Pro tento konkrétní případ řešení toku kaolínu zde byl rovněž upraven i algoritmus činnosti jednotlivých pulzních trysek. Systém pulzních trysek nám zde nyní aktivuje tok kaolínu v dané výsypné části zásobního sila a částečně zasahuje do 2/3 výšky jeho spodní výsypné části. Kaolín je nyní dopravován do navazující technologie pásovného dopravníku bez výpadků jeho toku.

Realizace: 03/2011

Provoz - Kaznějov
Řešení toku kaolínu v ocelových zásobních silech
V daném případě se jednalo o zásobní sila, každé o skladovacím objemu 120 m3. Na daných silech byla provedena rekonstrukce stávajícího výsypného systému, kdy zde byly demontovány čeřící desky a tyto byly nahrazeny pulzními tryskami Myrlen® typu VA-51. Opět jsme zde řešili pouze oblast výsypné části zásobních sil. Aplikovaný systém pulzní trysek na klenbujícím kaolínu se plně osvědčil.

Realizace: 01/2011

Provoz - Kaznějov
Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech
Zásobní sila jsou železobetonová výšky 19000 mmm a ocelová výsypná část je výšky 6500 mm. Průměr sil je 9000 mm. Problémy s tokem kaolínu vznikají v oblasti nad výpustným otvorem zásobních sil. Nad tímto výpustným otvorem je pozorován výskyt dynamické klenby ve výšce cca 3000 mm a nad ní se tvoří klenba statická. Pro eliminaci těchto negativních příčin toku sypkého materiálu jsme aplikovali do dané oblasti vhodnou formu energie tlakového vzduchu využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51 a tímto jsme zlepšili tekutost daného kaolínu.

Realizace: 06/2010

Provoz - Kaznějov
Řešení toku kaolínu v železobetonových zásobních silech 
V železobetonovém zásobním sile číslo 10 vzniká ve výsypné ocelové části nad výpustným otvorem dynamická a statická klenba. Problémy s tokem kaolínu byly vyřešeny aplikaci vhodné doplňkové energie využitím pulzních trysek Myrlen® typu VA-51.

Realizace: 12/2008

Provoz - Poběžovice
Řešení toku mletých živců ve třech zásobních silech 
Na daném provoze probíhala rekonstrukce technologie expedice napouštění autocisteren. Pro skladování bylo použito tří ocelových zásobních sil typu ZC 125. U daných sil byly původně nainstalovány ve výsypných částech kruhové čeřící desky. Tento systém byl demontován a ve dvou hladinách umístění na výsypnou část byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. V prostoru svodu pod každým zásobním silem byla ještě namontována jedna pulzní tryska typu VA-06 (3/4"). Dodaný systém plně zabezpečí tok skladované systé hmoty do navazující technologie i při delší době odstávky.

Realizace: 03/2008

Provoz - Vonšov
Řešení toku jemně mletého sušeného jílu ve dvou zásobních silech A+B 
Na daném provoze probíhá montáž dvou nových ocelových zásobních sil. Součástí projektu a dodané technologie byl již návrh opatření pro zajištění toku sypkého materiálu ve spodní výsypné části. Proto zde byly u obou zásobních sil namontovány do oblasti možného výskytu statické klenby pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu z těchto zásobních sil.

Realizace: 02/2008

Provoz - Vonšov
Řešení toku jemně mletého jílu v zásobním sile označení "Z1"
Jedná se o standardní ocelové zásobní silo montované ze smaltovaných plechů. Ve spodní výsypné ocelové části v oblasti nad výpustným otvorem jsou namontovány již dva vzduchové kanóny. Jelikož zde byly problémy s tokem mletého jílu, kdy vznikala ve výsypné části klenba, byly stávající vzduchové kanóny demontovány a nahrazeny třemi pulzními tryskami Myrlen® typu VA-51. Pro řízení systému pulzních trysek byl zde dodán lokální řídicí systém LOGO-SIEMENS. Nyní systém pulzních trysek garantuje plně tok mletého jílu v dané spodní výsypné části zásobního sila.

Realizace: 02/2008

Provoz - Poběžovice
Rekonstrukce zásobního sila "Daliborka" 
Ve stávajícím zásobním sile jsou skladovány mleté živce vlhkosti maximálně 0,3 % H2O. Zásobní silo má rovné dno se systémem čeřících desek. Ovšem i přes toto technické řešení zde dochází ke tvorbě značných "mrtvých" zón sypkého materiálu. Proto bylo nutno navrhnout dodatečné technické opatření pro eliminaci těchto nálepů. Za tímto účelem byla provedena konstrukční úprava výsypné části zásobního sila (ve vnitřní části sila vznikl další výsypný kužel). Na tento nový výsypný díl byly namontovány ve dvou hladinách umístění pulzní trysky Myrlen® typu VA-51. Do prostoru úzkého kruhového svodu ze zásobního sila musely být ještě namontovány dvě pulzní trysky typu VA-06. Součástí dodávky byl lokální rozvaděč se SW. Dodaná technologie plně garantuje tok skladované sypké hmoty.

Realizace: 09/2007

Provoz - Skalná
Řešení toku mletého jílu v ocelovém zásobním sile
Na daném provoze je stávající zásobní silo o užitném objemu 80 m2, kde je skladován a následné expedován mletý jíl. Výsypná část zásobního sila je opatřena vibračním dnem s vnitřní ocelovou vestavbou. I přes toto technické řešení ovšem dochází ke vzniku klenby v prostoru spodní výsypné části právě mezi vnitřní ocelovou vestavbou a šikmou výsypnou stěnou. Z tohoho důvodu byla zastavena činnost vibračního dna a na danou technologii byly dodatečně namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-51 a VA-12. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu bez činnosti vibračního dna.

Realizace: 04/2006

Provoz - Skalná
Řešení toku mletého jílu v ocelovém zásobním sile
Na daném provoze je stávající zásobní silo o užitném objemu 80 m2, kde je skladován a následné expedován mletý jíl. Výsypná část zásobního sila je opatřena vibračním dnem s vnitřní ocelovou vestavbou. V dané výsypné části zásobního sila ovšem dochází ke vzniku statické klenby. Po zjištění příčin ulpívání sypkého materiálu byla zastavena činnost stávajícího vibračního dna a na danou technologii byly namontovány pulzní trysky Myrlen® typu VA-12 a VA-51. Navržený a dodaný systém plně garantuje tok mletého jílu bez činnosti vibračního dna.

Realizace: 08/2004

Provoz - Vonšov
Řešení toku jemně mletého jílu ve třech zásobních silech označení "Z2, Z3, Z4"
Jedná se o standardní ocelové zásobní sila montované ze smaltovaných plechů. Ve spodní výsypné ocelové části každého zásobního sila v oblasti nad výpustným otvorem  zaúsťujícím na pásový dopravník jsou namontovány dva vzduchové kanóny. Jelikož zde byly problémy s tokem mletého jílu, kdy vznikala ve výsypné části klenba, byly stávající vzduchové kanóny demontovány a nahrazeny pulzními tryskami Myrlen® typu VA-51. Pro řízení systému pulzních trysek zde byl dodán lokální řídicí systém LOGO-SIEMENS. Nyní systém pulzních trysek plně garantuje tok mletého jílu v daných spodních výsypných částech zásobních sil.

 

Quick contact

Mosa solution

+420 416 538 904