Novinka

Certifikát pro pulzní trysky, použití v potravinářství, ATEST

Certifikát číslo 15 0040

21.08.2015

Pro Vás, naše zákazníky v oblasti potravinářství jsme provedli ve spolupráci se STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM v Praze analýzu pulzních trysek Myrlen®. Pulzní trysky typu VA-06, VA-10, VA-51 a VA-60, které jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 pro styk s potravinami, splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. a zákona č. 258/200 Sb.

Dané výrobky vyhovují všem požadavkům použití v potravinářství a toto můžeme doložit Zkušebním protokolem 182-2611/15 a Protokolem o senzorické zkoušce č. S 2611/15.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904