Novinka

Certifikace pulzních trysek Myreln

Certifikace systému kvality

07.10.2016

V naší společnosti proběhl v minulém měsíci úspěšně audit Fyzikálně technickým zkušebním ústavem, a to za účelem certifikace. Jednalo se o certifikaci systému kvality výroby zařízení nebo ochranného systému pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.). Konkrétně byla kontrola provedena pro pulzní trysky Myrlen® s typem ochrany – ochrana bezpečnou konstrukcí „c“. Číslo oznámení FTZÚ 16 ATEX Q 003 viz příloha.

Naše společnost tímto dokládá, že splňuje systém kvality a výrobky jsou doplněny identifikačním číslem notifikačního orgánu 1026. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904