Novinka

Vápno, cement, ekologie 2015

Vápno, cement, ekologie 2015

22.05.2015

22. odborný seminář – Skalský dvůr

Ve dnech 18.–20. 5. 2015 se konal tradičně v hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem odborný seminář „Vápno, cement, ekologie 2015“. První den přednášek byl zaměřen na problematiku technologie cementáren a druhý dem probíhaly přednášky zaměřené pro pracovníky vápenek. Řada přednášek byla zaměřena na novou legislativu v oblasti omezování emisí rtuti.

Na slavnostní večeři probíhaly neformální výměny technických a environmentálních zkušeností pracovníků cementáren a vápenek. Samozřejmě jsou vždy při takovýchto diskuzích navázány nové kontakty a nové příležitosti. Velice zajímavá byla exkurze do spalovny nebezpečných odpadů ve společnosti SPORTEN, a.s. Ovšem nejlepší byla prohlídka výroby kvalitních lyží české výroby.

Poděkování patří především Ing. Rollové jako organizačnímu garantu a také i ostatním, kteří se podíleli na přípravě celého semináře.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904