Novinka

89. Akustický seminář - přednáška „Vlastnosti pneuakustického měniče“

89. Akustický seminář - přednáška „Vlastnosti pneuakustického měniče“

10.10.2014

Česká akustická společnost pořádala ve dnech 7. až 9. 10. 2014 již 89. akustický seminář, který se konal v malebném kraji údolí řeky Berounky ve Šlovicích. Opět jsme se seznámili s novými měřicími přístroji v oblasti akusticky, aplikaci materiálů při snižování hluku ve stavebnictví. Dále s problematikou hodnocení krátkodobé expozice hluku z hudebních produkcí a s metodikou hodnocení zdravotních rizik. Profesor Jiříček a jeho tým zde prezentoval příspěvek o akustických měničích a jejich vlastnostech. Posluchače seznámil s touto technologií a dosavadními výsledky probíhajících zkoušek a měření, které byly provedeny v bezodrazové místnosti v prostorách katedry fyziky FEL-ČVUT. Daný příspěvek vyšel ve sborníku ISBN 978-80-01-05578-6. Děkujeme tímto prof. Jiříčkovi a jeho týmu za prezentaci výsledků jejich práce v dané oblasti a samozřejmě všem, kteří tento seminář organizačně připravili především Ing. Mellerovi. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904