Novinka

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2014

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2014

21.03.2014

Předně bychom opět poděkovali organizačnímu výboru za uspořádání i letošní konference. Z oblasti, která nás nejvíce zajímá, a to je zajištění toku sypkých materiálů v technologiích, nás mile překvapila prezentace VŠB-TU Ostrava. Profesor Ing. Jiří Zegzulka, CSc. krátkou prezentací seznámil účastníky konference s vlivem mechanicko-fyzikálních vlastností paliva na konstrukci dopravních a skladovacích zařízení.

Jako každým rokem jsme se znovu sešli s mnoha průmyslovými partnery a těšíme se na další pokračování ročníku KOTLE 2015.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904