Novinka

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2013

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2013

11.04.2013

Opět po roce proběhla konference „KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2013“. Slyšeli jsme zde řadu zajímavých přednášek z oblasti energetiky. S mnoha průmyslovými partnery jsme si vyměnili zkušenosti a předali zajímavé informace. S řadou našich zákazníků jsme se opět po roční přestávce viděli.

 

Společenský večer „U královny Elišky“ byl pokračováním vzájemných diskusí. Jsme rádi, že nám bylo umožněno prezentovat dosavadní zkušenosti a získané poznatky v oblasti akustického čištění kotlů. Přednášku připravil a prezentoval pan Doc. Dr. Ing. Tomáš Vampola pracovník ČVUT Praha. V příštím roce bychom opět rádi prezentovali další zkušenosti, a to jak z oblasti akustického čištění kotlů, tak z oblasti toku sypkých materiálů v technologiích tepláren a elektráren. Z naší strany již máme přislíbenou prezentaci odborných pracovníků z VŠB-TU Ostrava.

Děkujeme tímto organizačnímu výboru za uspořádání konference, měli s tím mnoho práce, ale přesto to vše zvládli na výtečnou. Takže přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho sil do dalších let.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904