Novinka

DOPORUČUJÍCÍ LIST - Čištění oběžného kola pecního ventilátoru v cementárně

DOPORUČUJÍCÍ LIST - Čištění oběžného kola pecního ventilátoru v cementárně

05.03.2013

Jsme rádi, že můžeme tímto zveřejnit další doporučující dopis od našeho spokojeného zákazníka.

Od našeho stálého zákazníka firmy CEMMAC a.s. jsme obdrželi dopis, ve kterém popisuje roční zkušenosti s namontovanou technologii akustického měniče na oběžném kole pecního ventilátoru.

Můžete si prosím přečíst dopis a pokud vás zaujal, zavolejte nám.

 

 

 

CITACE ZÁVĚRU DOPORUČUJÍCÍHO DOPISU

Vyhodnocení:

Po 3-měsíčním zkušebním provozu byl provoz akustického měniče vyhodnocen jako velice pozitivní. Akustický měnič je v činnosti po dobu 13 sekund a prodleva mezi jeho dalším spuštěním je 30 minut. Samozřejmě lze činnost upravovat dle provozních podmínek.

Pravidelným akustickým čištěním oběžného kola ventilátoru za chodu technologie se vibrace pohybují v rozmezí do 2 mm/s.   

Závěr:

Montáží akustického měniče na pecním ventilátoru jsme eliminovali vibrace a odstávky technologie, což nám přineslo nezanedbatelné ekonomické úspory. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904