Novinka

84. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ ČsAS

84. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ ČsAS

21.05.2012

Ve dnech 15. až 17. 5. 2012 se konal již 84. Akustický seminář a to v malebném prostředí v Říčkách v Orlických horách. Počasí nám příliš nepřálo, ale to účastníkům nevadilo a program byl dostatečně naplněn. Opět zde byly prezentovány zajímavé příspěvky z oblasti akustiky. Součástí semináře byly i prezentace firem, které dodávají měřicí přístroje jako je například společnost Nordsonic a Spectris. Naše společnost zde měla také stánek, na kterém jsme prezentovali akustické měniče.

 

 

 

Co zaznělo na přednáškách? Jenom v krátkosti uvádíme pár témat:

  • Hluk z hudebních festivalů - zpracování zvukového signálu
  • Problematika nízkofrekvenčního hluku
  • Věcný záměr zákona o hluku
  • Dosavadní zkušenosti s aplikaci NV/272/2011 Sb. v praxi
  • Eliminace vibrací u ventilátorů a akustické čištění
  • Efektivita protihlukových opatření na železniční infrastruktuře
  • Rozdíly v šíření zvuku nad pohltivým a odrazivým terénem v různých metodikách.
  • A mnoho dalších ...

Pokud můžeme zhodnotit průběh semináře, chtěli bychom tímto poděkovat všem obětavým pracovníkům – organizátorům, kteří se na jeho přípravě podíleli. Jsou to především paní Dana Potužníková – pracovnice NRL pro komunální hluk, paní Daniela Jeřábková z ČVUT v Praze a mnoho dalších.

Těšíme se na další novinky z oblasti akustiky, které uslyšíme na Akustickém semináři na podzim.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904