Novinka

SEDMIHORKY 2012

02.05.2012

V tomto měsíci nás čekají další odborné semináře určené pro techniky, kteří pracují v oblasti teplárenství. Letošní 15. ročník je na téma „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Semináře se budou konat stejně jako předchozí roky v hotelu Lázně Sedmihorky, a to ve dnech 23. AŽ 24. 5. 2012. Naše společnost je opět jedním z jejich pořadatelů. Zvolené tematické okruhy semináře slibují zajímavé přednášky a i my jsme pro Vás připravili prezentaci, na které se i letos rádi podělíme o nové zkušenosti, které jsme získali během posledních měsíců.

Ve sborníku letos zveřejníme podklady pro prezentaci, která je na téma „Realizované projekty v roce 2011 technologií pulzních trysek a akustických měničů“. Seznámíme vás s řešením ostravských kalů a proplástků ve společnosti  Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - Stonava a s čištěním oběžného kola pecního ventilátoru ve společnosti CEMMAC a.s. - Horné Srnie. 

Velice rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti námi dodávaných technologií v oblasti energetiky. Těšíme se na Vaši účast.

Pokud se seminářů nezúčastníte, prezentaci vám na vyžádání rádi zašleme.

 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904