Novinka

Ohlédnutí za výstavou TEPLÁRENSKÉ DNY 2012

Ohlédnutí za výstavou TEPLÁRENSKÉ DNY 2012

30.04.2012

TEPLÁRENSKÉ DNY 2012 se letos poprvé konaly v Praze a to ve dnech 24. až 26. 4. 2012. Jsme rádi, že  i naše společnost mohla tímto poprvé zúčastnit této jediné specializované akce, která byla zaměřená na oblast dálkového zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku nebo využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Odborné přednášky probíhaly ve třech sálech a celkem se těchto přednášek zúčastnilo cca 500 posluchačů. Současně s konferencí zde probíhala prezentace firem, které zajišťují služby a produkty pro danou oblast průmyslu. Celkem zde vystavovalo 55 firem. Na našem stánku jsme poskytli zájemcům, z řad tepláren, možnost řešení zanášení kotlů prostřednictvím akustického čištění. Také jsme zaznamenali zájem o kontinuální čištění oběžných kol ventilátorů. Samozřejmě jsme navázali i nové osobní kontakty s dalšími vystavovateli.

Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat organizačnímu týmu, především Ing. Ludmile Burgertové za možnost prezentace na této výstavě.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904