Novinka

Den pro kotle 2012

Den pro kotle 2012

12.03.2012

Společnost AmpluServis, a.s., která je významným dodavatelem technologií pro teplárny a elektrárny, pořádala letošním roce v Ostravě již III. ročník semináře „Den pro kotle“.

Cílem tohoto semináře bylo opět seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky v oblastech provozu a údržby tepelně energetických zařízení. Dále zde probíhaly diskuse nad aktuálními problémy a samozřejmě výměna názorů a zkušeností.

Naše společnost se zde prezentovala krátkým příspěvkem na téma „Zkušenosti s řešením toku sypkých materiálů“. Prezentovali jsme zde naše řešení toku lignitu o vlhkosti až 57 % ve dvou ocelových zásobnících ve společnosti ETI Aluminyum Seydisehir v Turecku.

Pro ty, kteří se semináře nezúčastnili, rádi zašleme prezentaci ve formátu Power Point ještě jednou. Pokud budete mít zájem o další technické informace, jsem připraveni zodpovědět vaše dotazy. 

Seminář byl velice dobře zajištěn organizačním výborem společnosti AmpluServis, a.s. Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat za možnost prezentace a přání, aby v této myšlence i nadále pokračovali. Samozřejmě patří poděkování i společnosti Veolia ČR, a.s., která umožnila konání semináře v areálu Závodu Elektrárny Třebovice a poskytla konferenční sál.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904