Novinka

DOPORUČUJÍCÍ LIST - Akustické měniče ve společnosti Zvolenská teplárenská, a.s.

DOPORUČUJÍCÍ LIST - Akustické měniče ve společnosti Zvolenská teplárenská, a.s.

03.01.2012

Zkušenosti s čištěním výhřevných ploch kotle K2.

Specializujeme se na aplikace akustických měničů a v úzké spolupráci s ČVUT Praha dále rozvíjíme výzkumnou činnost v této oblasti. Rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti s další aplikaci akustických měničů, kterou jsme uskutečnili ve společnosti Zvolenská teplárenská, a.s. na kotli K2, kde dochází ke spalování hnědého uhlí a biomasy. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat především Ing. Halamovi a Ing. Golianovi, kteří se tohoto projektu aktivně zúčastnili.

Do prostoru druhého tahu kotle K2 jsme namontovali čtyři akustické měniče typu ACL-34230. Po ročním zkušebním provozu byla jejich činnost vyhodnocena. Níže přikládáme dopis od vedoucího kotelny Ing. Goliana o průběhu zkoušek. Tento dopis zveřejňujeme se svolením zástupců společnosti Zvolenská teplárenská, a.s.

Montáží akustických měničů na kotli K2 došlo ke snížení teplot spalin, což má samozřejmě i nemalý ekonomický přínos.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904