Novinka

Airsweep systém pulzních trysek MYRLEN v Turecku

10.08.2011

Zkušenosti se zajištěním plynulého toku uhlí o vlhkosti až 56 % H2O.

Vzhledem k tomu, že se stále vyskytují problémy s tokem uhlí v technologiích, o nichž již bylo publikováno mnoho článků v odborných časopisech, rozhodli jsme se ještě jednou uveřejnit článek o našich zkušenostech při zajišťování toku uhlí v jedné turecké teplárně. Tento příspěvek byl zveřejněn již v roce 2010 ve sborníku přednášek 13. ročníku semináře „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva‟ v Sedmihorkách. V Turecku dodávala celkovou technologii kotle významná společnost v této oblasti výroby kotlů, a to SES a.s., Tlmače. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904