Novinka

Ohlédnutí za 82. akustickým seminářem

Ohlédnutí za 82. akustickým seminářem

17.05.2011

Krátké ohlédnutí za 82. akustickým seminářem, který se konal ve dnech 10.-12. 5. 2011 v hotelu Rusava v příjemném prostředí Hostýnsko-vsetínské hornatiny.

Úvodní slovo pronesl prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. z katedry fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Přednášky byly připraveny především pro specialisty z oblasti akustiky, přesto byla většina informací zajímavá i pro naši činnost. Součástí semináře byla i malá výstava, na které se prezentovaly společnosti dodávající měřicí přístroje, jako například Brüel & Kjaer nebo EKOLA group spol. s r.o. Naše společnost prezentovala ve svém stánku akustické měniče. Celý seminář se konal za velkého zájmu odborníků pracujících v oblasti akustiky. Česká akustická společnost plánuje obdobné setkání zorganizovat opět na podzim letošního roku.

Chtěli bychom touto informací zároveň poděkovat všem organizátorům za jejich obětavou práci při pořádání této významné akce. Organizátoři „naplánovali“ i nádherné počasí, takže setkání zaujalo účastníky po všech stránkách. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904