Novinka

Sedmihorky - příspěvek ve sborníku

Sedmihorky - příspěvek ve sborníku

03.05.2011

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit na náš nový příspěvek, který je uveden ve sborníku vydaného v rámci konání 14. ročníku odborného semináře na téma Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva. Pokud by Vás některé z témat příspěvku zaujalo, rádi Vám poskytneme více technických informací osobně na našem stánku.

 

 

 

Citace závěru prezentace ohledně možnosti aplikace akustických měničů na technologii zásobníků:

 

AKUSTICKÉ ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGIÍ
1.  Technologie parních kotlů

V březnu 2010 byla provedena realizace akustického čištění přehřívače parního roštového kotle o výkonu 17,5 MW v TP2, s.r.o., Strážske, Slovenská republika. U tohoto kotle byl problém s tuhými částicemi spalin, které vznikají při spalování popelnatých uhlí a zanášejí trubky přehřívače, čímž zhoršují přestup tepla. Díky instalaci akustického měniče typu ACL-34230-SS se podařilo podstatně prodloužit dobu provozu kotle mezi jednotlivými technologickými odstávkami nutnými k vyčištění kotle.

V současné době pokračují též zkoušky akustického čištění v „ELCHO“ Sp. Z o.o., Chorzov, Polsko. Zde se za pomoci dvou speciálně navržených akustických měničů ACL-17220-SS-AT2 provádí čištění přehřívače kotle o výkonu 2 x 102 MWe/180 MWth. Zkoušky byly zahájeny v 06/2009 a jedná se zde o dlouhodobé zkoušky akustického čištění.

Další zkoušky akustického čištění probíhají ve Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen, Slovenská republika, na kotli K02 o výkonu 65 MW. Zde jsou nasazeny celkem čtyři akustické měniče typu
ACL-34230-W na čištění trubkovnic přehřívače páry. Zkoušky byly zahájeny v 08/2010 a budou vyhodnoceny po ukončení topné sezóny.

Samostatnou kapitolou je použití akustického měniče pro čištění oběžného kola recirkulačního ventilátoru kotle RVM 2500/1-5P-L180-90 v ČEZ, a.s. - Elektrárny Tušimice II. Během provozu technologie se na oběžném kole ventilátoru vytváří zatvrdlá vyschlá vrstva ulpělých prachových podílů recirkulačních spalin. Pokud se začnou tyto nánosy uvolňovat, dochází k „rozvážení“ oběžného kola ventilátoru, a tím ke vzniku vibrací nad povolenou mez, kdy je nutno zastavit celou technologii kotle
a oběžné kolo ventilátoru se musí vyčistit. Pomocí akustického čištění zde preventivně eliminujeme usazování těchto prachových částic na oběžném kole tohoto ventilátoru.

 

2.  Technologie zásobníků sypkých hmot

Při vyprazdňování zásobníků často dochází k ulpívání sypkého materiálu na svislých stěnách a následně ke vzniku tunelu. Těmito negativními jevy je značně omezována kapacita zásobníků a v řadě případů dochází i k nerovnoměrnému dávkování sypkého materiálu do navazující technologie. Montáží akustického měniče na strop zásobníku eliminujeme usazování částic sypkého materiálu na svislých stěnách, a tím zamezíme vzniku tunelu ve výsypné části zásobníku.

Výše uvedené vlastnosti akustického čištění byly s úspěchem využity při dvou akcích realizovaných v průběhu roku 2010. První akcí bylo nasazení akustického měniče typu ACL-34230 na ocelovém zásobníku boraxu ve firmě Knauf Insulation, spol. s r.o., Krupka, kde byl eliminován vznik nánosů boraxu na stěnách zásobníku, a tím odstraněny tzv. mrtvé zóny. Druhou akcí bylo nasazení akustického měniče typu ACL-9475 na ocelovém zásobníku produktu odsíření o objemu 2 000 m3 v Teplárně Trmice, a.s., kde byl odstraněním nálepů na stěnách zásobníku eliminován vznik klenby a podstatně zlepšen tok produktu odsíření při nakládání do aut.

Ve stadiu ukončení zkoušek je nasazení akustického měniče typu ACL-9475 na zásobník skip Mír 4 na úpravně uhlí v OKD, a.s., Důl Darkov. Zkoušky zde byly zahájeny v 12/2010 a na základě jejich úspěšného průběhu, kdy bylo dosaženo eliminace nálepů uhlí, bude zařízení uvedeno do trvalého provozu. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904