Novinka

Sedmihorky - 13. ročník

07.03.2010

Ve dnech 26. a 27. 5. 21010 proběhl již 13. ročník odborných seminářů určeny pro techniky pracující v oboru teplárenství...

Naše společnost byla opět jedním z jejich pořadatelů. Během minulého roku jsme řešili řadu zajímavých technických problémů, a tak i letos jsme se podělili s techniky o nové zkušenosti, které jsme získali během uplynulého roku.

Prezentovali jsme zde řešení toku lignitu o vlhkosti až 56,94 % ve společnosti v Turecku. Projekt byl připraven ve spolupráci se společnosti SES a.s. - Tlmače. Přílohou vám přikládáme závěr daného článku.

 

Citace ze závěru článku:

 

Vyhodnocení zkoušek

Vlastní zprovoznění celého systému pulzních trysek Myrlen® proběhlo na začátku prosince 2009 a nebyla to jednoduchá záležitost. Vzhledem k zimnímu období a otevřené skládce uhlí v ETI Aluminyum byla prakticky neustále vysoká vlhkost surového uhlí a ta se velmi negativně projevovala během zprovoznění a následných provozních zkoušek.

Během těchto zkoušek bylo nutno provádět úpravy jednotlivých algoritmů a dokonce rozšířit jejich počet tak, aby byly maximálně pokryty všechny možné provozní stavy, které mohou nastat. Nakonec jsme se tohoto náročného úkolu zhostili s pozitivním výsledkem a celé dílo bylo předáno bez vad a nedodělků do zkušebního provozu.

Zkušební provoz v délce trvání 3 měsíce proběhl bez jakýchkoliv závažnějších problémů, a tak nic nebránilo předání celé akce do trvalého provozu, a to k datu 18. 3. 2010.

 

Aplikace systému pulzních trysek Myrlen® na zásobníku surového uhlí č. 2

Na základě úspěšné aplikace systému pulzních trysek Myrlen® na zásobníku surového uhlí č. 1, bylo hlavním investorem (ETI Aluminyum) rozhodnuto o provedení aplikace stejného systému i na zásobník surového uhlí č. 2.

Vlastní montáž proběhla za stejných podmínek v termínu od 17. 3. 2010 do 23. 3. 2010 včetně zprovoznění a předání do zkušebního provozu. Během této montáže byla provedena i aplikace několika kusů pulzních trysek do dvou svodek systému vnitřní dopravy surového uhlí pro zásobník č. 2.

 

Závěr

Systém pulzních trysek Myrlen® prokázal své přednosti a kvality oproti jiným systémům i v tak extrémních podmínkách, jakými je téměř 60 % vlhkost surového uhlí. Touto konkrétní aplikací bylo potvrzeno, že tento systém pulzních trysek Myrlen® patří na přední místa mezi systémy určené pro zajištění toku sypké hmoty v zásobnících a v podobných zařízeních či technologiích. 

 

POKUD VÁS ČLÁNEK ZAUJAL, PROSÍM KONTAKTUJETE NÁS - ZAŠLEME VÁM CELÉ ZNĚNÍ NAŠEHO PŘÍSPĚVKU.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904