Novinka

90. výroční akustický seminář ČsAS

90. výroční akustický seminář ČsAS

16.05.2015

V letošním roce proběhl již 90. Akustický seminář České akustické společnosti, který proběhl ve dnech 12. až 14. 5. 2014, v romantickém kraji Karla Hynka Máchy v Doksech. Odborníci z oblasti akustiky zde opět prezentovali novinky z oblasti měřící techniky. Také zde byly zastoupeny společnosti dodávající stavební prvky pro snižování hluku. Ing. Marek Brothánek, Ph.D. s ostatními členy skupiny akustiků z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze zde prezentoval příspěvek o experimentu akustického měniče se segmentovým zvukovodem. Dané zařízení si mohli účastnici semináře prohlédnout na našem stánku. Veškerá měření byla provedena na námi poskytnutém zařízení.

Daný příspěvek vyšel ve sborníku ISBN 978-80-01-05744-5. Děkujeme tímto prof. Jiříčkovi a jeho týmu za prezentaci výsledků jejich práce v dané oblasti a samozřejmě všem, kteří tento seminář organizačně připravili především Ing. Novákovi ze společnosti EKOLA Group spol. s r.o. 


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904