O nás

Kdo jsme

Naše rodinná společnost MOSA Solution s.r.o. vyrostla během několika let z malé technické kanceláře ve společnost, která působí i na zahraničních trzích. Její zakladatel Jan Moša má 30 let zkušenosti se sypkými materiály a jejich skladováním. Je především „zapáleným“ technikem při řešení toku sypkých materiálů, zamezení tvorby klenby v silech a vyprazdňování zásobníků. Další oblastí, kterou se zabýváme, je využití akustické energie pro zvýšení účinnosti energetických zařízení. Společně s vědeckými pracovníky z ČVUT v Praze vyvíjíme nová zařízení a následně je aplikujeme v technologiích.
 

Kam směřujeme

V České republice jsme vybudovali Technické centrum, které nám výrazně slouží pro podporu vznikajících projektů v zahraničí. Myslíme si, že máme rozhodně co nabídnout, jelikož v daném segmentu trhu, tj. řešení toku sypkých materiálů, pracujeme již od roku 1999. Zkušenosti a know-how, které jsme za řadu let získali, postupně předáváme našim partnerům v zahraničí a zákazníkům. Touto cestou vytváříme silnější mezinárodní skupinu. Nabízíme vám nepřeberné množství referenčních míst a zajímavých technických návrhů při řešení problémů spojených se skladováním a manipulací sypkých materiálů.
 

„… a sypký materiál teče“

Naše motto nás provází již 18 let a z obsahu vyplývá, že naším prioritním úkolem, je garance toku sypkého materiálu v technologiích. Správné vyprazdňování zásobníků a tok sypké hmoty je pro nás vždy technickou výzvou.
 

Netekoucí sypký materiál a odstávka technologie? S obojím vám pomůžeme.

 • Přijedeme na váš provoz a společně specifikujeme příčiny problémů.
 • Odebereme vzorek sypké hmoty pro stanovení jeho mechanicko-fyzikálních vlastností.
 • Provedeme zkoušku toku vzorku sypkého materiálu ve zkušebním zásobníku.
 • Vypracujeme nezávislou analýzu a návrh technického řešení toku sypké hmoty v zásobníku.
 • S navrženým technickým řešením již připravíme konkrétní postup realizace.
 • Dodáme a namontujeme navrženou technologii.
 • Vždy asistujeme při najíždění technologie a garantujeme řešení.
   

"Najít řešení toku sypkého materiálu"


Co o nás řekli naši dlouholetí zákazníci?

 • Firma MOSA Solution s.r.o. je moderní a progresivní firma, jejíž servisní a inženýrská činnost je na vysoké profesionální úrovni (Ing. Petr Chromý, Koordinátor teplárny, ŠKO-ENERGO, s.r.o.).
 • Za více než 18 let provozu pulzních trysek, musím též zdůraznit výborný přístup a servis (pan Bedřich Průcha, Vedoucí kotelny, Plzeňská energetika, a.s.). 
 • Spolupráce s firmou MOSA Solution s.r.o. je velmi dobrá. Technická řešení a servis jsou na špičkové úrovni (Ing. Pavel Beran, Hlavní inženýr, Pražské služby a.s. – ZEVO Malešice).
 • Zařízení je po celou dobu provozu velice spolehlivé a nevyžduje zvláštní náročnost na údržbu (Ing. Ivo Sobol, Vedoucí závodu, Veolia Energie ČR, a.s. – Ostrava-Přívoz).   

O co se stále snažíme, je především rychlá technická pomoc a návrh řešení. Dále rychlost samotné dodávky technologie a montáž. Stálá technická pomoc a odborné poradenství. Nejsme vázáni na žádné partnery ze zahraničí a financujeme z vlastních prostředků oblast výzkumu a vývoje. V oblasti servisních služeb jsme vybudovali v České republice dvě servisní střediska, která plně pokrývají potřeby našich zákazníků a zajišťují bezporuchový provoz dodávaných technologií. V tomto trendu pokračujeme a své služby i nadále zkvalitňujeme. Zavedli jsme systém zabezpečování kvality a od roku 2016 jsou v naší společnosti prováděny pravidelné Audity kvality viz. Certifikát FTZÚ 15 ATEX 0129.
 

Na čem nyní intenzivně pracujeme?

V současné době je naším hlavním zaměřením výzkum v oblasti výroby zařízení pro zvýšení účinnosti energetických zařízení.

Ohlédnutí se za naší historií

Zajímá Vás, co stojí za naším současným úspěchem, jak jsme dosáhli tohoto postavení na trhu? Čím vším jsme si prošli a jak jsme se vyvíjeli? Začátky byly tvrdé, jako v každém podnikání, ale kvalitní a perfektně odvedená práce, naslouchání a respektování lidí, know-how a kvalitní technologie podpořené výzkumem a vývojem, nás posunuly dopředu. Samozřejmě také díky vám, našim zákazníkům a dlouholetým partnerům, jsme se stali tak silnou společností. I nadále je každý technický problém pro nás výzvou a vždy máme radost z toho, jak dokážeme sypkou hmotu v technologii „oživit“ a zajistit tok sypkého materiálu do navazující dopravní technologie. Zvýšit účinnost kotle a eliminovat jeho zanášení a chod ventilátoru udržet v tolerancích vibrací jsou také technickými výzvami. Za celou dobu naší činnosti se plně věnujeme pouze těmto dvěma speciálním oblastem.
 

Několika níže uvedenými časovými mezníky vás nyní provedeme naší minulostí

 • 1999 – Začátek podnikání pod názvem Ing. Jan Moša – TECHNICKO INŽENÝRSKÁ ČINNOST v Čížkovicích.​
 • ​1999 – Zahájena spolupráce s americkou firmou Myrlen Inc. a získání výhradního zastoupení pro dodávání technologie pulzních trysek Myrlen®.
 • 2000 – První aplikace systému pulzních trysek Myrlen® u zákazníka.
 • 2002 – Kontaktování pracovníků VŠB-TU Ostrava, Laboratoř sypkých materiálů.
 • 2003 – Zahájení výstavby kanceláře v Čížkovicích.
 • 2004 – Přestěhování do nových kanceláří v Čížkovicích.
 • 2007 – Zahájení spolupráce s ČVUT v Praze – Fakulta strojní – Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, odbor mechaniky a mechatroniky. 
 • 2007 – Zahájena spolupráce s americkou firmou Control Concepts Inc.
 • 2007 – Zahájeno měření akustických měničů na Technické univerzitě v Liberci – Katedra fyziky.
 • 2007 – Zřízena další provozovna a sklad v Ostravě v Mariánských Horách.
 • 2007 – První aplikace systému akustických měničů u zákazníka.
 • 2009 – Zahájení spolupráce s ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická – Katedra fyziky. Využití bezodrazové místnosti umístěné v prostorách katedry fyziky FEL-ČVUT.
 • 2010 – Vznik společnosti MOSA Solution s.r.o.
 • 2010 – Členství v České akustické společnosti, z.s.
 • 2013 – Podána Přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu na nový výrobek.
 • 2014 – Zapsán Užitný vzor – Zařízení pro laditelné akustické buzení struktur společně s ČVUT v Praze.
 • 2015 – Přijetí Patentu číslo CZ 305282 B6 (majitel patentu ČVUT v Praze a MOSA Solution s.r.o.).
 • 2015 – Nové Technické centrum společnosti MOSA Solution s.r.o. v Sulejovicích – administrativní a skladovací areál.
 • 2015 – Redesign loga a firemní identity.
 • 2016 – Přijetí Užitného vzoru číslo CZ 29256 U1 – Otěruvzdorná pulzní tryska a systém uvolňování netekoucích sypkých materiálů.
 • 2016 – Certifikace systému kvality FTZÚ 16/ATEXQ/003.
 • 2016 – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • 2017 – Certifikace akustických měničů – FTZÚ 17 ATEX 138X.
Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904