Řešení poruchy toku sypkých materiálů využitím systému pulzních trysek Myrlen

Airsweep® systém vzduchových pulzních trysek Myrlen®

Systém vzduchových pulzních trysek představuje technické řešení, které využívá principu plošného uvolnění rázu tlakového vzduchu podél vnitřní stěny zásobníku. Touto uvolněnou energií snížíme hodnotu úhlu vnějšího tření mezi skladovanou sypkou hmotou a vnitřní stěnou zásobníku.
 

Jak zajišťuje Airsweep® systém vzduchových pulzních trysek Myrlen® tok sypkého materiálu?

Vlastní systém je kombinací dávkování určité energie tlakového vzduchu do specifické oblasti technologie za dodržení určitých režimů. Pro garanci toku sypkého materiálu provede náš specialista nezávaznou konzultaci a danou situaci vyhodnotí.
 

Kde se může daný systém namontovat?

Systém pulzních trysek Myrlen® můžeme namontovat na zásobníky ocelové i železobetonové. Systém je vhodný pro vesměs všechny sypké materiály do vlhkosti až 50 % H2O. Systém pulzních trysek využívá oproti ostatním existujícím systémům menší množství tlakového vzduchu, sypká hmota není pročeřována, není to princip fluidizace. Velice vhodná aplikace těchto pulzních trysek je pro sypké materiály, které jsou velice kohezivní a z hlediska provzdušňitelnosti jsou velice problematické. Hlavní rozdíl oproti ostatním vzduchovým systémům spočívá na principu, že pulzní trysky aktivují vrstvu sypkého materiálu v malé tloušťce s každým pulzem. Jedná se zde převážně o eliminaci úhlu vnějšího tření mezi sypkým materiálem a vnitřní stěnou zásobníku. Náš specialista vyhodnotí možnou realizaci montáže pulzních trysek na nezávazné konzultaci.
 

Příprava před montáží

Před vlastní přípravou řešení konzultujeme se zákazníkem spotřebu tlakového vzduchu pro navržený systém pulzních trysek. Doba pulzu trysky je velice krátká a pohybuje se v rozmezí do 250 ms. Pro navržený systém je nutný provozní přetlak 0,60–0,70 MPa a potřebné množství tlakového vzduchu pro daný typ pulzní trysky. Dle dodávaných velikostí pulzních trysek a provedených měření průtoku tlakového vzduchu je jejich průměrná spotřeba v jednom cyklu (250 ms) v rozmezí 17 ln20 až 185 ln20.
 

Volba velikosti a typy námi používaných pulzních trysek Myrlen®

Typ VA-06 (3/4")
Typ VA-10 (1")
Typ VA-51 (1 1/2")
Typ VA-60 (2 1/2") - NOVINKA
 

Vlastní montáž pulzních trysek – speciální montážní pouzdra uchycení

Montáž pulzních trysek je řádově pouze v hodinách, a to dle konkrétního obchodního případu. Provádíme různé varianty montáže na stěnu zásobníku. Pracovníci naší společnosti vždy montují pulzní trysky na technologii. Toto je nutným požadavkem z naší strany, a to pro zajištění následných garancí.


Montáž z vnější strany zásobníku provádíme v případech, kdy nelze zajistit bezpečný vstup do zásobníků, montují se vzduchové pulzní trysky z vnější strany dané technologie skladovacího systému. Pro tyto případy se používají navařovací montážní pouzdra, a to různých velikostí a pro různou tloušťku stěny zásobníku.

Montáž z vnitřní strany zásobníku doporučujeme vždy, pokud je sypký materiál velice abrazivní. Na vnitřní stěnu zásobníku montujeme speciální montážní pouzdra proti abrazi. Dodávaný systém umožňuje jeho snadnou výměnu po době jeho životnosti tj. opotřebení. Z naší dlouholeté praxe můžeme potvrdit, že v 90 % případů montujeme systém výměnných speciálních pouzder proti abrazi a tímto při servisních pracech minimálizujeme dobu odstávky technologie. Abrazivni sypké materiály umíme řešit - podívejte se.

Po montáži

Bezprostředně po montáži technologie systému pulzních trysek je provedena individuální zkouška a je zahájen zkušební provoz technologie se sypkým materiálem. Náš specialista je vždy přítomen a předává plně provozuschopný systém.
 

Názorná ukázka činnosti vzduchové pulzní trysky  Myrlen® – pohled na vnitřní stěnu zásobníku a sila 

 


Zde montujeme vzduchové pulzní trysky na výsypky elektroodlučovače.

Součástí kompletní dodávky je i montáž potrubí rozvodu tlakového vzduchu k tryskám.

Provedli jsme montáž elektro kabeláží a řídicího systému, včetně SW.

Po kompletní dodávce technologie jsme předali dílo do užívání a garantujeme tok uhlí do kotle.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904