Čištění technologií pomocí akustiky

OBECNĚ – Jak pracuje systém akustického čištění

Principem akustických měničů je periodické otevírání a zavírání přívodu tlakového média titanovou membránou umístěnou v tělese akustického měniče. Pracovní médium, například tlakový vzduch, vychýlí titanovou membránu z její klidové polohy, a tím otevře průtok vzduchu do zvukovodu. Přetlak za titanovou membránou poklesne, a ta se opět vrátí do své klidové polohy. Na frekvenční chování akustického měniče má vliv především použitý zvukovod.
 

Příprava a navržení technologie akustického čištění

Při návrhu technického řešení prevedeme nejdříve měření frekvenčních charakteristik řešené technologie a následně je provedeno posouzení vhodnosti využití akustických měničů. Na základě dalších výpočtů jsou odvozena rezonanční pásma, ve kterých je poté vhodné budit danou řešenou soustavu. Tyto inženýrské činnosti zajišťujeme již řadu let v úzké spolupráci s vědeckými pracovníky ČVUT v Praze.
 

Velikosti a typy dodávaných akustických měničů

Standardní typy akustických měničů

Typ

f1 [Hz]

Lp [dB]

re [m]

ACL-17210

216

130

1

ACL-17220

273

133

1

ACL-34230

218

135

1

ACL-53100

  80

133

1

ACL-9475

  74

133

1

A-600

259

140

1

 

Nestandardní typy akustických měničů

Výroba speciálních akustických měničů se vždy provádí na základě konkrétních frekvenčních analýz technologie zařízení a na základě provedených výpočtů.
 

Montáž akustických měničů

Před vlastní montáží akustických měničů je vždy provedena prohlídka technologie a konzultace se zákazníkem o připravovaném řešení. V řadě případů aplikace na kotlích je nutno připravit projekt. Pracovníci společnosti MOSA Solution s.r.o. provádějí vždy odbornou asistenci při uvedení systému akustických měničů do trvalého provozu. 

 

Akustickou energii uvolňujeme sypkou hmotu v železobetonovém sile


Čistíme vertikální stěny ocelového zásobního sila a zamezujeme tvorbě klenby.

Akustické čištění oběžného kola ventilátoru v technologii cementárny.

Akustické čištění výhřevných ploch třetího tahu kotle.


Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904