Dodávané služby

Uvolnit sypkou hmotu v zásobníku a garantovat její plynulý tok je často složité a jsou to pro nás technické výzvy. Specializujeme se právě na řešení poruch toku sypkých materiálů v technologiích tj. zásobníky, sila, přesypy a svodky, ve kterých nám uplívají sypké materiály. Další oblastí, kterou se zabýváme společně s vědeckými pracovníky ČVUT v Praze je využití akustické energie. Tato energie nám uvolňuje netekoucí sypkou hmotu, čistí oběžná kola ventilátorů a vnitřní prostor kotlů. Vždy nabízíme komplexní technické řešení a v řadě případů se jedná i o výrobu specifických zařízení. 

Prosím, podívejte se na referenční listy u jednotlivých zákazníků, kde se seznámíte s řešením toku sypkých materiálů a akustickým čištěním. V "Galerii" shlédnete konkrétní technická řešení v provozech. Další zkušenosti uvádíme v referencích.

SE ZÍSKANÝMI ZKUŠENOSTMI SE PODÍLÍME NA RŮZNÝCH KONFERENCÍCH. PROSÍM PŘEČTĚTE SI JE, A POKUD VÁS NĚKTERÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAUJALO, JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI.

Řešení poruchy toku sypkých materiálů využitím systému pulzních trysek Myrlen

 

Airsweep® systém vzduchových pulzních trysek Myrlen® 

Patří k velice efektivním technickým řešením pro zajištění toku sypkých materiálů a hmot v zásobnících. Vesměs ve všech zásobnících a silech se setkáváme s vytvářením tzv. „mrtvých“ zón sypkého materiálu, tvorbou nežádoucích komínů, trychtýřů a s výskytem klenby sypké hmoty. Aplikace právě tohoto systému pulzních trysek Myrlen® vyřeší případné problémy s netekoucím sypkým materiálem v zásobnících, svodech, přesypech a v dalších návazných skladovacích dopravních technologiích. Rádi se s vámi podělíme například i o zkušenosti s řešením toku lignitu o vlhkosti až 55 %, kde jsme na stávající technologii demontovali vibrátory i vzduchová děla.

Oblasti využití dodávané technologie

Technologové v provozech často řeší, jak zajistit hmotový tok sypkého materiálu. Máme přepravena technická řešení s řadou ověřených technologií.

 

Výhody

 • Stále garantujeme tok sypkého materiálu a to i při změně jeho mechanicko-fyzikálních vlastností (například doba skladování, roční období, atd.). 
 • Nízká energetická náročnost tj. spotřeba stávajícího tlakového vzduchu.
 • Údržba je velice snadná a při pravidelném sevisu je nízká spotřeba náhradních dílů.
 • Montáž je rychlá, a to využitím připravených montážních pouzder – aplikace je řádově pouze v hodinách.
 • Použití ve výbušném prostředí - ES Certifikát - FTZÚ 15 ATEX 0129.
 • Možnost inertizace technologie.
 • Použití v potravinářství ve styku s potravinami – Certifikát 15 0040.

 

„Technologii pulzních trysek Myrlen® montujeme na všechny zásobníky.“ STAROU TECHNOLOGII INOVUJEME.

číst více...

Čištění technologií pomocí akustiky

 

Systém akustických měničů (generátorů)

Využíváme vysoké hladiny vyzářeného akustického tlaku Lcelk = 135 dB a frekvenci základní harmonické v rozmezí f1 = 70 Hz až 270 Hz. Jedná se tedy o silné akustické zdroje, které používáme pro čištění technologií a to bez nutnosti jejího odstavení.

 

Oblasti využití této dodávané technologie

Čištění kotlů v teplárnách a elektrárnách.
Čištění oběžných kol ventilátorů v teplárnách, elektrárnách a cementárnách.
Čištění vnitřních stěn sil a zásobníků od nálepů a tzv. „mrtvých“ zón.

 

Výhody

 • Využíváme všesměrovéhovyzařování tzn. vyšší účinnost čištění v prostoru technologie. 
 • Nízká energetická náročnost v porovnání například s parními ofukovači.
 • Je zde velice snadná údržba zařízení, kdy je prováděna výměna pouze titanové membrány tělesa měniče v závislosti na provozních hodinách.
 • Rychlá montáž akustického měniče na technologii, a to navařením pouze montážní příruby – aplikace je řádově v hodinách.
 • Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Zóna 20 a Zóna 0. Certifikát FTZÚ 17 ATEX 0138X.

 

„Pravidelnou činností akustických měničů nebudete muset odstavovat technologii a mechanicky ji čistit." TECHNOLOGII ČISTÍME ZA CHODU. 

číst více...

Silikonové topné rohože BriskHeat

 

Topné rohože využíváme pro rovnoměrný a celoplošný ohřev technologií. Tento technický prvek zařazujeme dle potřeby do projektů při řešení toku sypkých hmot. Jedná se převážně o eliminaci nálepů na vnitřních stěnách ocelových svodek.

číst více...Rychlý kontakt

Mosa solution

+420 416 538 904